Valtioneuvoston asetus MMM/2024/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. +358 295 162 152

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tehty sopimus. Sopimus on tullut voimaan 22 päivänä maaliskuuta 2024. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä ja että kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus julkaistaan säädöskokoelman sopimussarjassa pohjoissaamenkielisenä käännöksenä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.