Ministeriön päätös MMM/2023/10

« Raha-asiainvaliokunta 23.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maksuvalmiuslainojen valtiontakausten määrien osoittaminen valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukaisesti vuonna 2023

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maaseutuekonomisti Saara Meurasalo, p. +358 295 162 035

Asia

Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2023 käyttösuunnitelman mukaisesti maksuvalmiuslainojen valtiontakauksien enimmäismäärät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (maksuvalmiuslaki) mukaisesti. Valtiontakauksien määrien osoittaminen koskisi vuonna 2023 tehtäviä tukipäätöksiä.

Maksuvalmiuslain mukaisia valtiontakauksia on myönnetty vuosina 2019-2022 yhteensä 942 lainalle 44,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa edellä mainittujen valtiontakausten kohteena olevasta lainapääomasta oli jäljellä 21,1 miljoonaa euroa.

Valtiontakausten määrien osoittaminen perustuisi 13.10.2023-10.11.2023 vireille tulleiden valtiontakaushakemusten määriin. Määräaikana edellä mainittuja hakemuksia on saapunut 85 maatilalta vastaten yhteensä noin 4,0 miljoonan euron valtiontakausmäärää. Jakoperusteena olisi näin ollen 4,0 miljoonaa euroa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.