Vuokrasopimus MMM/2023/6

« Raha-asiainvaliokunta 23.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipaikan Alimentum-rakennuksen tilojen vuokraamista koskeva hallintosopimus

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitussihteeri Ada Ketelimäki, p. +358 295 162 003

Asia

Luonnonvarakeskus oikeutettaisiin tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitiloja koskeva vuokrasopimus.

Vuokrasopimus koskee Luonnonvarakeskuksen Jokioisten kampuksen Alimentum-rakennuksen tiloja. Vuokrasopimus sisältää pinta-alaltaan 3679,20 neliömetrin suuruiset toimitilat osoitteessa Myllytie 1, 31600 Jokioinen. Vuokra-aika on alkanut ehdollisena 1.7.2023. Ehdollisuus koskee raha-asiainvaliokunnan hyväksyntää. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika olisi 12 kuukautta.

Senaatin kanssa tehdyssä Luonnonvarakeskuksen tilantarvetta koskevassa tarkistuksessa Luonnonvarakeskukselle vuokrattavien tilojen pinta-alaa vähennettiin Alimentum-rakennuksessa. Uusi vuokrasopimus kattaisi pienemmät vuokrattavat tilat verrattuna vanhaan sopimukseen, koska Alimentum-rakennuksen osalta tunnistettiin mahdollisuus tiivistää Luonnonvarakeskukselle vuokrattavien toimistotilojen määrää keskittämällä Jokioisten kampuksen toimistotyöskentelyä Planta-rakennuksessa sijaitsevaan monitilatoimistoon. Alimentum-rakennukseen jäi vain laboratoriohenkilöstöä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.