Ministeriön asetus MMM/2023/5

« Raha-asiainvaliokunta 23.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2024 ja 2025

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitussihteeri Ada Ketelimäki, p. +358 295 162 003

Asia

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2024 ja 2025. Aiemman vastaavan asetuksen (1055/2021) voimassaolo päättyy 31.12.2023.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.