Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2024/109

« Tasavallan presidentin esittely 5.7.2024 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2024 vp; EV 52/2024 vp)

EV 52/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. +358 295 162 022

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.