Valtioneuvoston asetus MMM/2024/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2023 suoritettavista korvauksista

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Ehdotetussa asetuksessa osoitettaisiin Ahvenanmaan maakunnan kunnille korvaukset vuodelta 2023 maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta kuntien tukihakemusten lukumäärän perusteella. Korvaukset olisivat yhteensä 50 000 euroa.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2024

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2023 suoritettavista korvauksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.