Valtioneuvoston asetus MMM/2024/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.3.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2024 maksettavan mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen jakoperusteiden, tukitason ja tukiehtojen määrääminen. Tukitasoksi ehdotetaan 25 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti, joka on sama kuin vuonna 2023 maksettu tukitaso.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13.3.2024

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.