Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Määrärahan jako MMM/2021/26

« Raha-asiainvaliokunta 18.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Matti Heikurainen, Ylimetsänhoitaja, esittelijä p.029 5162408
Asia
Suomen metsäkeskukselle myönnettäisiin valtionavustusta yhteensä 42 171 000 euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 talousarviossa on osoitettu momentille 30.40.46 (Valtionapu Suomen metsäkeskukselle) 42 171 000 euroa. Määräraha jaettaisiin kokonaisuudessaan.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta