Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttaminen siten, että sekä koneellisesti jäähdytettyjen varastojen että muiden varastojen tukitasoja alennettaisiin. Samalla muutettaisiin asetuksen liitettä siten, että tuen maksu mahdollisimman tarkasti Euroopan komission päätöksen K(2014) 510 enimmäismäärän mukaisesti tulisi mahdolliseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.3.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 8/2020 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä 323,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen