Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2021 maksettavan mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen jakoperusteiden, tukitason ja tukiehtojen määrääminen. Tukitasoksi ehdotetaan 19,00 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti, joka on sama kuin vuonna 2020 maksettu tukitaso. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.3.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Mehiläistalouden kansalliseen tukeen vuodelta 2021 arvioidaan tarvittavan 0,6 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen