Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 256/2020 vp; EV 21/2021 vp)

HE 256/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Risto Lampinen, Kalatalousneuvos p.029 5162458
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen