Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Viran täyttäminen MMM/2021/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jaana Husu-Kallio, Kansliapäällikkö p.029 5162184
Asia

Minna-Mari Kaila on antanut sidonnaisuuksistaan maa- ja metsätalousministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen. Selvityksestä käy ilmi, ettei hänellä ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka olisivat esteenä hänen nimittämiselleen ruokaosaston osastopäällikön virkaan.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kailan ajalle 1.5.2021-30.4.2026
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.