Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Ympäristökorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (235/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 esitetyt muutokset. Ravinteiden ja orgaanisten ainesten kierrättämistä koskevan toimenpiteen ehtoja muutettaisiin siten, että maatila saisi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa pykälässä tarkoitettua orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta. Lietelannan sijoittamista peltoon koskevassa toimenpiteessä ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättämistä koskevassa toimenpiteessä korvauskelpoinen peltoala nostettaisiin 60 prosentista 80 prosenttiin. Edellä mainituilla muutoksilla voidaan edistää muun muassa lannan ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätystä ja hyödyntämistä. Ympäristökorvausta olisi mahdollista saada myös pohjolantummanmehiläisen emokasvatuksen ja kantakirjaamattomien suomenhevosrotuisten työhevosten kantakirjauksen edistämisestä. Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmia koskevan sopimuksen perusteella maksettavaa ympäristökorvausta korotettaisiin 30 000 eurosta 50 000 euroon vuodessa. Alkuperäisrotujen perimän säilyttämistä koskevan sopimuksen perusteella maksettavaa ympäristökorvausta korotettaisiin puolestaan 60 000 eurosta 90 000 euroon vuodessa. Edellä mainittujen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisten muutosten lisäksi asetuksen 5 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että peltoalan lisääminen ympäristösitoumukseen olisi valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen mahdollista myös vuosina 2021 ja 2022. Asetuksen 8 §:ää muutettaisiin siten, että korvauskelpoisuutta saisi vaihtaa korvauskelpoisen alan ja korvauskelvottoman alan välillä, jos vaihdettava ala on tilakohtaisesti vähintään 0,2 hehtaaria. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ympäristökorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.43 (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion kyseisen momentin määräraha on 314,190 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia. Ympäristökorvauksen osuus momentin määrärahasta on noin 240,000 miljoonaa euroa, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen osuus noin 63,000 miljoonaa euroa, neuvonnan osuus noin 10,0 miljoonaa euroa ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen osuus 1,190 euroa. Lisäksi momentilla 30.20.43 on noin 29 miljoonaa euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu ympäristökorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Ympäristökorvaukseen arvioidaan vuonna 2021 tarvittavan noin 237 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen