Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia

Maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen (370/2020) 4 §:ä muutettaisiin siten, että päivitettäisiin sanamuoto koskemaan taloudellisen tilanteen heikentymistä vuodesta 2020 alkaen. Asetuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin aina 31.12.2021 asti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2020 on maaseudun yritysten valtionavustukselle osoitettu momentille 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) siirtomäärärahana 30 miljoonaa. Vuoden 2020 viidennessä lisätalousarvioesityksessä osoitettiin 30 milj. euroa lisämäärärahaa momentille 30.10.44, jolla täydennetään maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen rahoitusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen