Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 9.40