Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta lihan ja vuodelta 2020 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2021 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2021 maksettavan lihan ja vuodelta 2020 maksettavan maidon kuljetusavustuksen sekä vuodelta 2021 maksettavan eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen tukitasojen ja määräytymisperusteiden säätäminen. Lihan tukitasot 46,38-185,77 euroa/tonni olisivat hieman korkeammat kuin 2020 jolloin ne olivat 43,35-173,62), maidon tukitasot 1,76- 36,80 euroa/1000 litraa olisivat hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna (1,74-36,46 euroa/1000 litraa) riippuen alueesta, jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki olisi 23,25 euroa käyntikertaa, kohden joka olisi 3,25 euroa korkeampi kuin vuonna 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavasta lihan ja vuodelta 2020 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2021 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,0 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Tarkoitukseen vuodelta 2021 arvioidaan tarvittavan 2,25 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustukseen kuluisi arvion mukaan 1,835 miljoonaa euroa, lihan kuljetusavustukseen 0,165 miljoonaa euroa ja eräiden kotieläinpalvelujen tukeen 0,250 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen