Uusia rahoitusmahdollisuuksia ravinteiden kierrätykseen

Ravinteiden kierrätykseen oli tarjolla rahoitusta monesta eri lähteestä. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke jakoi lisätietoa eri rahoitusmuodoista ja avusti hankehakemusten suunnittelussa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi lähes 8 miljoonaa euroa innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun vuosina 2016-18. Kokeiluohjelmalla rahoitettiin toimenpiteitä, joita ei voitu pääsääntöisesti rahoittaa muilla olemassa olevilla rahoitusinstrumenteilla (maaseudun kehittämisohjelman maatilainvestoinnit, yritystuet ja hanketuet sekä TEM:n energiatuet, TEKESin yritystuet ja YM:n RAKI-ohjelma).

Kokeiluohjelman rahoitus kohdennettiin uusiin ja innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin, jotka ovat alan viimeisimpään kehitykseen verrattuna uusia ja testaamattomia toimia. Kokeiluohjelman rahoitus oli valtakunnallista, ja hankehallinnoinnista vastasi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hankkeet
Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen