FI SV

Ötorget på Facebock

Skärgårdsdelegationen vill stödja skärgårdens utveckling med hjälp av Ötorg på Facebook. Syftet är att aktivera skärgårdsbor och fritidsbor på öarna att lägga upp elektroniska mötesplatser för så många öar som möjligt.

Det finns totalt 550 öar med heltidsbosättning och 19 600 med deltidsbosättning.

På Ötorgen kan öborna året runt diskutera frågor kring öns interna och externa trafik, el, bredband, vattenförsörjning, muddring, landskap, natur, miljö och andra utmaningar kring utvecklingen av ön. De kan erbjuda och efterlysa talkohjälp, arbetsprestationer, arbetsmaskiner och samåkning till fastlandet.

På Ötorgen kan man sinsemellan skapa ett socialt skyddsnätt som kan behövas i en nödsituation. På Ötergen kan man ge och få information oma servicen på ön.

Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial för ötorgen och en lättanvänd Facebook-applikation. Materialet får användas fritt i arbetet för öarna. Sidan kan omarbetas enlig egna önskemål.

Utbildningsmaterial: www.saaritori.com

Tanken är att det skulle finnas några personer, en grupp eller ett nätverk som engagerar sig i att skapa en sida för sin ö och administrera den.

Projektets målgruppe är först och främst de permanent bosatta invånarna och deltidsbosatta invånarna (stugägarna) på öarna liksom personer som rör sig i skärgården dvs. båtförare, kanotister, roddare, nöjesfiskare, dykare, natur- och kulturvänner, folk som idkar aktiviteter på isen och turister.

 

Lisätietoja