Metsämessut - Biotalousosaston toteuttajat

Metsämessujen Biotalousosastolla tapaat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan asiantuntijat.

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta. Tämän vuoden messuilla ministeriön teemoina ovat muun muassa metsien kestävä käyttö sekä Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetty Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja. Lisätietoja ja kampanjan osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta luontolahjani.fi. Biotalousosastolta messuilla kävijä saa tietoa myös vesihuollosta ja juomaveden laadusta sekä veteen ja vesiluonnonvaroihin liittyvästä liiketoiminnasta eli sinisestä biotaloudesta.

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen ja asiantuntijatyön tavoitteena on biotaloudelle rakentuva Suomi. Kerromme Metsämessujen Biotalousosastolla muun muassa siitä, miten voisimme nostaa tulevaisuudessa valkuaisomavaraisuuttamme ja millaisia keinoja tutkimuksella on erilaisia metsätuhoja vastaan.

Evira

Eviran kasvinterveysyksikkö paneutuu Metsämessuilla kasvintuhoojien leviämisreitteihin ja reittien mukanaan tuomiin tuhoojiin. Aikuisille ja lapsille on tarjolla paljon tietoa sekä tietokilpailu leviämisreiteistä.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos palvelee yhä enemmän verkossa, mutta sen ohella yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. 205-vuotias MML tekee erilaisia maanmittaustoimituksia, esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä mm. kiinteistö- sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät.

Metsäkeskus

Jo lähes 90 000 metsänomistajaa on löytänyt tiensä Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun! Metsämessuilla voit tutustua Metsään.fi-palveluun Metsäkeskuksen neuvojien opastuksella ja sopia henkilökohtaisen neuvonta-ajan. Metsään.fi-palvelussa voit suunnitella metsätyöt, hoitaa Kemera-ilmoitukset ja etsiä tekijän töille. Metsäkeskuksen neuvojilta voit kysyä myös metsän- ja luonnonhoidosta, sukupolvenvaihdoksesta ja metsätalouden Kemera-tuista.

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on julkishallinnollinen toimija, joka edistää kestävää riistataloutta. Metsämessuilla Suomen riistakeskuksen teemana on Hyvinvointia riistasta – hirvieläimet osana maan tuottoa.

Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Metsämessuilla Metsähallituksen Retkitohtori neuvoo luonnossa liikkumisessa ja eränkäynnissä, mikä elvyttää stressistä.