FI SV EN

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka

EU:n 2020 -paketti

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja energiapaketti.

EU:n päästövähennystavoite vuodelle 2020 on 20 prosenttia. EU:n tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Suomen maakohtaiset tavoitteet ovat vähentää päästöjä 16 prosentilla päästökaupan ulkopuolisilla toimialoilla ja lisätä uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin.

EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet

Energia- ja ilmastotavoitteista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 23.10.2014. Eurooppa-neuvosto palaa näihin tavoitteisiin vuonna 2015 pidettävän Pariisin ilmastokokouksen jälkeen. Tavoitteet ovat

  • Vähintään 40% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.
  • Päästökauppasektorin päästövähennys 43% ja ei-päästökauppasektorin 30% vuoteen 2005 verrattuna.
  • EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle 27% .
  • EU-tason ohjeellinen tavoite energiatehokkuuden parantamiselle 27%.
  • 10% siirtoyhteystavoite vuoteen 2020 mennessä ja 15% vuoteen 2030 mennessä.
  • Ennen vuotta 2020 laaditaan politiikka siitä, miten maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin (LULUCF) sisällytetään vuoteen 2030 ulottuviin kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemispuitteisiin