Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa ja Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteollisuus ja sahateollisuus

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2016 yhteensä lähes 77 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä valtaosa, yli 67 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa. Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluntuotanto ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus. Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista.

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin vuonna 2016 kaikkiaan lähes 26 miljoonaa kuutiometriä. Esimerksiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään sähkön ja lämmön tuotantoon sekä esim. kemikaalien valmistukseen.

 

Muualla verkossa

Luonnonvarakeskus: Metsäteollisuuden puunkäyttö vuonna 2016 
Luonnonvarakeskus: Puun kokonaiskäyttö vuonna 2016
Luonnonvarakeskus: Metsäsektorin suhdannetiedote 2017 
Metsäteollisuus ry: Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja


Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi