Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja liikenteen biopolttoaineissa.

Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt samalla Euroopan mittakaavassa ainutkertaista metsätalouden ja metsäteollisuuden osaamista.

Suomessa käytetään vuosittain yli 70 miljoonaa kuutiometriä puuta

Vuonna 2015 Suomessa käytettiin raakapuuta 74,3 miljoonaa kuutiometriä. Tästä valtaosa, 64,7 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuuden raaka-aineena. Loppu käytettiin energiantuotantoon eli poltettiin esimerkiksi polttopuuna pientaloissa (5,4 milj. m³) tai metsähakkeena lämpö- ja voimalaitoksissa.

Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista. Vuonna 2015 kotimaisen raakapuun käyttö oli 56,1 miljoonaa kuutiometriä. Tuontiraakapuuta käytettiin 8,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuuden toimialoista valtaosan puusta käyttää selluteollisuus, vuonna 2015 noin 47 % kaikesta raakapuusta (30 milj.m3). Seuraavaksi eniten puuta käytti sahateollisuus, 37 % raakapuusta (24 milj.m3) . Eri puutavaralajeista eniten jalostettiin mäntykuitupuuta ja lehtikuitupuuta.

Uudenaikaiset sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään sähkön ja lämmön tuotantoon sekä esim. kemikaalien valmistukseen.

 

Muualla verkossa

Luonnonvarakeskus: Metsäteollisuuden puunkäyttö vuonna 2015
Luonnonvarakeskus: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2016-2017
Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuuden historia

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi
 

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350