Hyppää sisältöön
Media

Afrikkalainen sikarutto saattaa kulkeutua Baltian metsästysretkeltä Suomeen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2015 16.07
Tiedote

Metsästäjien ja matkailijoiden ei pidä tuoda Baltian maista metsästettyjen villisikojen lihaa Suomeen, koska sioille tappava afrikkalainen sikarutto on levinnyt Baltiaan saakka.

Afrikkalainen sikaruttovirus leviää sekä lihan että esimerkiksi sian verellä likaantuneitten tavaroitten välityksellä, joten villisian metsästyksessä käytetyt varusteet on puhdistettava huolellisesti niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Näin toteaa maa- ja metsätalousministeriön asettama villisikatyöryhmä, joka linjasi Suomen villisikakannan hoitoa ja selvitti, miten afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan estetään. Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto olisi merkittävä taloudellinen riski sikataloudelle.

Varotoimena metsästysvarusteet on ensin puhdistettava irtoliasta ja pestävä, minkä jälkeen niitä on pidettävä yli 60 asteen lämpötilassa vähintään 30 minuutin ajan tai käsiteltävä virukseen tehoavalla desinfiointiaineella. Villisikaa on käsiteltävä suojakäsinein, ja teurastuspaikan hygieniasta ja desinfioimisesta on huolehdittava. Teurasjätteet ja käytetyt suojavarusteet on hävitettävä huolellisesti.

Ulkomailla käydessä tulee huomioida kotimaahan tuotavien elintarvikkeiden tai tuotteiden, kuten metsästystrofeiden, villisikatuotteiden ja villisikojen ruhojen mukana mahdollisesti leviävä tartunta. Niiden tuonti käsittelemättöminä taudin vuoksi asetetuilta rajoitusalueilta ei ole lainkaan sallittua. Tiedot voimassa olevista tuontirajoituksista löytyvät Euroopan komission suojapäätöksistä ja suojapäätökset taas löytyvät MMM:n verkkosivuilta.

Suomen villisikakannan metsästystä tehostetaan

Vuoden 2015 alussa arvioitiin, että Suomessa elää 1000–1300 villisikaa. Eniten villisikoja on Kaakkois-Suomessa sekä Uudellamaalla. Tiheä kanta lisää riskiä, että afrikkalainen sikarutto asettuu Suomeen. Lisäksi villisiat aiheuttavat riskejä liikenteessä sekä vahinkoja maa-, metsä- ja riistataloudelle.

Työryhmä ehdottaa, että villisikojen määrä puolitetaan. Villisian metsästystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, jotta villisikaa voidaan metsästää tehokkaasti. Jatkossa sallittaisiin porsaattoman yksilön metsästys ympäri vuoden sekä elävänä pyytävän loukun ja jousiaseen käyttäminen. Työryhmä ehdottaa, että villisian metsästyksessä eläintautien ehkäisemiseksi sallitaan kiinteän ruokintapaikalle sijoitetun keinotekoisen valonlähteen käyttö.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi ilmoitusvelvollisuus saaliiksi saadusta villisiasta. Metsästäjien tulisi lähettää näytteet kaikista kaadetuista villisioista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Kantaa rajoitetaan niin pitkään kuin afrikkalaisen sikaruton leviäminen uhkaa. Parhaiten afrikkalainen sikarutto torjutaan metsästäjien, lihantuottajien ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä. Afrikkalaisen sikaruton tilannetta Euroopassa seurataan tarkasti. Jos tautia todetaan Suomessa, elintarviketurvallisuusviranomaiset tiedottavat asiasta ja taudin hävittämiseen ryhdytään välittömästi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ylitarkastaja Janne Pitkänen (villisian metsästys), p. 0295 162 338

ylitarkastaja Katri Levonen (afrikkalainen sikarutto), p. 0295 162 385

etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja Evirasta:

ylitarkastaja Miia Kauremaa (villisikojen näytteiden tutkiminen), p. 0295 304 215

Lisätietoa komission suojapäätöksistä löydät tästä linkistä.

Kimmo Tiilikainen