Hyppää sisältöön
Media

Anttila: Sähköinen asiointi on asiakkaiden suosiossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2008 16.00
Puhe -

"Valtiolla on sähköisiä asiointipalveluja, jotka ovat saavuttaneet asiakkaidensa kiistattoman suosion. Samalla sähköinen asiointi lisää myös hallinnon tuottavuutta ja asiakasvaikuttavuutta. Valtion laitokset ja kunnat pystyvät tuottamaan asiointipalvelunsa nykyistä vähemmällä henkilötyömäärällä uutta teknologiaa hyödyntämällä", totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Maanmittauslaitoksen 375-vuotisjuhlassa.

Anttila muistutti julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategian valmistuneen pari vuotta sitten. Strategian visiona on, että valtion laitokset ja kunnat siirtävät asiointipalvelunsa yleisesti verkkoon. "Meillä valtion isoimmat laitokset ovat kiitettävästi avanneet yleisimpiä palvelujaan asiakkailleen itsepalvelukäyttöön. Yksi parhaimmista esimerkeistä on Maanmittauslaitoksen tarjoama Kansalaisen karttapaikka", sanoi Anttila.

Anttilan mukaan sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, maanmittauslaitoksen arkistokeskus Jyväskylässä digitalisoi paraikaa manuaalisia karttoja ja asiakirjoja. Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä kaikki arkistoidut kartat ja yli 80 % asiakirjoista on saatavilla sähköisiä kanavia pitkin - asiakkaiden ja kansalaisten käyttöön.

Anttila korosti myös uuden teknologian hyötykäytön merkitystä. Maastotietokanta kattaa digitaalisena koko valtakunnan. Maastotietojen tietosisältöä ja ajantasaistamista kehitetään INSPIRE-direktiivin, maa- ja metsätalousministeriön yleisten kartastotöiden strategian sekä asiakastarpeiden pohjalta. Maastotietokannan luotettavuutta pidetään korkeatasoisena viemällä esimerkiksi tiestön muutoksia tietokantaan.

Puheessaan Anttila muistutti myös hallituksen hallitusohjelmaan kirjatun kirjaamisasioiden eli lainhuudatus- ja kiinnitysasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Lisäksi hallitusohjelmassa on päätetty uudistaa kirjaamisjärjestelmä. Käräjäoikeuksien hoidossa olevien kirjaamistehtävien siirtäminen Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 alussa.

"Tehtävien siirtäminen hallinnonalalta toiselle on jo itsessään suuri ponnistus. Kysymyksessä on paitsi hallinnollinen myös kulttuurinen muutos. Siirto merkitsee lähes kahdensadan henkilön siirtymistä hallinnonalalta toiselle - uuteen työympäristöön, uusien työtovereiden pariin ja uusiin työtiloihin. Haaste on suuri, mutta uskon, että Maanmittauslaitos on oikea paikka niin kirjaamistehtäville kuin niitä suorittamaan tuleville henkilöille", sanoi Anttila.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 1605 3302, 040 775 6060