Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön arvot, visio ja toiminta-ajatus

Maa- ja metsätalousministeriön arvot rakentuvat valtionhallinnon yhteiselle arvoperustalle. Yhteisillä arvoilla varmistetaan valtionhallinnon toimintakulttuurin yhtenäisyys ja eettinen virkamiestoiminta.

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan arvot ovat:

-Toiminnan tuloksellisuus
- Avoimuus
- Laatu ja vahva asiantuntemus
- Luottamus
- Palveluperiaate
- Puolueettomuus ja riippumattomuus
- Tasa-arvo
- Vastuullisuus
 

Valtionhallinnon yhteisten arvojen lisäksi:

Toimimme rohkeasti, valtionhallinnon yhteisten arvojen mukaisesti ruokaa ja luonnonvaroja arvostaen.


Visio

Suomi on vastuullisesti toimivan ruokaketjun ja kestävän biotalouden kilpailukykyinen edelläkävijä.


Toiminta-ajatus

Turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.