Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista hyväksyttiin

Maa- ja metsätalousministeriö
11.5.2017 14.58
Tiedote

Asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista tulee voimaan 15.5.2017. Asetuksella otetaan käyttöön porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain mukaiset tukijärjestelmät. Tukijärjestelmää sovelletaan vain poronhoitoalueella.

Asetuksella säädetään lakia tarkemmin tuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista ehdoista ja menettelyistä. Tukimuotoja ovat elinkeinonharjoittajan investointituki, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuki, elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistuki, paliskunnan investointituki, paliskunnan aitojen kunnossapitotuki, tutkimusrahoitus ja erityiset etuudet.

Uudistetussa tukijärjestelmässä on otettu huomioon kuluvan ohjelmakauden EU-lainsäädäntö ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 ehdot. Suhteessa aiempaan tukijärjestelmään asetuksen sääntelyä on yksinkertaistettu karsimalla eräitä tuen ehtoja sekä kokoamalla säännöksiä yhteen ja yhtenäistämällä niitä maatalouden rakennetukijärjestelmän kanssa.

Tuet myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tukien haku avautuu, kun asetuksen toimeenpanon edellyttämät määräykset, lomakkeet ja tietojärjestelmä-muutokset on saatu toteutettua. Maaseutuvirasto tiedottaa tukihaun avautumisesta.

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2134, mika.saari(at)mmm.fi
maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2437, sanna.koivumaki(at)mmm.fi
erityisasiantuntija Aulis Kuusela, Maaseutuvirasto, p. 0295 31 2412, aulis.kuusela(at)mavi.fi
porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 03 7038, paivi.kainulainen(at)ely-keskus.fi

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Maaseutu Ruoka ja maatalous