Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asetus sikatalousrakennusten rakentamisesta päivitettiin

Maa- ja metsätalousministeriö
14.3.2018 11.27
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt taloudellista tukea saavien sikaloiden rakentamista ja korjausta koskevan asetuksen. Uudet rakennustekniset ja toiminnalliset vaatimukset astuvat voimaan 16.3.2018.

Maatalouden tuotantorakennusten kuntoa tulee ylläpitää ja ne voidaan saneerata investointituen avulla. Sikaloiden peruskorjaus on nyt määritelty asetukseen tarkemmin epäselvyyden välttämiseksi.

Sikalan peruskorjauksella tarkoitetaan kantavien rakenteiden muutoksia ja merkittäviä huonetila-, kaluste- ja laiteuudistuksia, jotka tehdään rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Pelkkiä pintarakenneparannuksia, esimerkiksi katemateriaalien vaihtamista tai pintamaalauksia, ei katsota peruskorjaukseksi.

Asetuksessa on myös huomioitu sikatalouden hygieniavaatimukset. Rehukulkureittien tulee olla erillään lannan kuljetusreitistä. Lisäksi eristys- ja karanteenitiloissa on oltava erillinen sisäänkäynti tautisulun mahdollistamista ja eläintautien leviämisen ehkäisemistä varten.

Lisäksi asetukseen päivitettiin sikojen painoluokan mukainen karsinatilavaatimus, jotta se vastaa muuta lainsäädäntöä. Sikakohtaiset, aiemmin karkeasti porrastetut pinta-alavaatimukset, muutettiin tasaisesti nouseviksi sian painon mukaan.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, 0295 16 2331
[email protected]

Eläimet ja kasvit Hallinto Maaseutu Rakentamissäädökset Tuotantoeläimet