Hyppää sisältöön
Media

Asetusmuutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2017 14.20
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään asetusmuutokset koskien maataloustukiin liittyvien täydentävien ehtojen vaatimuksia sekä puutarhatuotteiden varastointituen tukitasoa vuoden 2016 osalta.

Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia tarkennettiin

Hallitus on vahvistanut tänään asetusmuutoksen koskien useiden viljelijätukien saamiseksi noudatettavia täydentäviä ehtoja.

Ehtojen mukaan hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksissa sallitaan nyt laidunnuksen aiheuttama vähäinen maaperän eroosio pysyvällä laitumella ja pysyvällä nurmella, mikä lieventää ja yksinkertaistaa säännöstä. Maatalousmaan hoitovaatimuksessa täsmennettiin kasvuston käsittelyä, jos satoa ei päästä korjaamaan. Viljelijän on huolehdittava, että maatalousmaalle on seuraavana vuonna mahdollista perustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato.

Asetukseen täsmennettiin lintujen pesimäaikaa koskevaksi aikarajaksi 1.5. - 30.6., jolloin maisemapiirrepuita ei saa leikata.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138, pirjo.kuusela(at)mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

Puutarhatuotteiden varastointituen tukitasot vuodelle 2016 vahvistettu

Hallitus on päättänyt vuoden 2016 puutarhatuotteiden varastointituen tasoista Etelä-Suomen osalta.

Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa tuki on edellisen vuoden osalta 6,60 euroa kuutiometriltä ja muissa varastoissa 4,10 euroa kuutiometriltä. Samalla puutarhatuotteiden varastointituen eurorajoitetta korotetaan, jotta Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuutta saadaan sovellettua mahdollisimman täysimääräisesti.

Tukitaso tarkistetaan aina toteutuneiden yksikkömäärien vahvistuttua seuraavan vuoden alussa. Puutarhatuotteiden varastointituelle on asetettu kansallisesti ja EU:n päätöksissä enimmäismäärärajoitteita. Jotta euromääräiset enimmäisrajoitteet eivät ylity, joudutaan
vuoden 2016 osalta maksettavaa yksikkötukea alentamaan.

Tänään tehdyllä päätöksellä ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska tuen enimmäismäärästä päätetään erikseen tukimuodon hyväksymisen yhteydessä. Puutarhatuotteiden varastointitukea arvioidaan maksettavan vuodelta 2016 yhteensä noin 820 000 euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi

Maaseutu Ruoka ja maatalous