Hyppää sisältöön
Media

Metsäkeskusten kehittämisen jatkotoimista päätetään helmikuussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2005 8.00
Tiedote -

Tänään luovutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n toteuttama metsäkeskusten arviointi on osa normaalia hallinnon kehittämistä. Arviointi toteutettiin avoimesti niin, että sen alustavista tuloksista on voitu keskustella viime syksystä lähtien. Ministeriö pyrkii päättämään jatkokehittämisen linjoista mahdollisimman pian helmikuun kuluessa.

Raportissa esitetään metsäkeskusten toiminnan tehostamista kehittämällä yhteisiä hallinto- ja tukipalveluja ja siirtymällä nykyistä enemmän tilaaja-tuottaja -mallin käyttöön. Nämä ehdotukset ovat yleisten hallinnon kehittämisperiaatteiden mukaisia ja niistä vallitsee varsin laaja yksimielisyys. Kehittäminen on tehtävä harkituin askelin, sillä sopivaa yrittäjäkuntaa ei kaikkialla ole. On myös pidettävä huoli siitä, että pienten metsätilojen omistajat saavat jatkossakin tasavertaiset ja hyvät palvelut.

Raportin mukaan hallinnolliset kulut ovat 55 prosenttia metsäkeskusten julkisesta rahoituksesta. Tämä luku antaa väärän mielikuvan, sillä se sisältää yleishallinnon lisäksi lakiin ja tulossopimuksiin perustuvat metsäkeskusten ydintehtävät kuten valvonta- ja tarkastustoiminnan, metsäsuunnittelun sekä neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen. Hallinnolliset yleiskulut ovat tavanomaista 5-10 prosentin luokkaa.

Eniten keskustelua ovat herättäneet raportin ehdotukset metsäkeskusorganisaation uudistamisesta. Ministeriössä organisaation muuttamiseen suhtaudutaan varovaisesti, sillä Suomen yksityismetsätalouden tila on kansainvälisesti verrattuna hyvä, ja metsäkeskusten asiakkaat, metsänomistajat, ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Johtokunnat ovat myös tuoneet tärkeän alueellisen näkökulman metsäkeskusten toimintaan. Koska tulokset ovat hyvät, tulee kymmenisen vuotta sitten uusitun organisaation muuttamista harkita huolella. Raportissa ehdotettu Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimintojen jakaminen eri organisaatioihin sisältää myös riskin metsätalouden palvelujen heikkenemisestä.

Kokonaisuutena raportti antaa paljon arvokkaita näkökulmia, jotka on syytä ottaa huomioon metsäkeskusten kehittämisessä. Avoin arviointiprosessi on jo sinällään antanut lisää puhtia metsäkeskusten omalle kehittämistyölle. Ministeriö kiittää HAUS kehittämiskeskus Oy:tä laajasta, perusteellisesta ja avoimesta työstä ja toivoo, että metsäkeskukset ja muut metsätalouden tahot tutustuvat huolella tänään luovutettuun raporttiin.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö, (09) 160 53350,

0400 437 222

apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, (09) 160 53351, 040 717 1698

>> Metsäkeskusraportti