Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Bioekonomiska spetsprojekt förankras i praktiken på naturresurs- och bioekonomidagarna

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
14.10.2015 12.41
Pressmeddelande

På agendan på jord- och skogsbruksministeriets naturresurs- och bioekonomidagar i Seinäjoki den 6 – 7 oktober står en diskussion om hur spetsprojekten som gäller bioekonomi och cleantech ska genomföras tillsammans av den offentliga och privata sektorn. Temaområdena som ska behandlas omfattar jord- och skogsbruksministeriets hela förvaltningsområde.

– Under dagarna kommer vi att skapa en bild av hur vi kan bidra till den bioekonomiska tillväxten. Detta är en utmärkt möjlighet att intensifiera samarbetet och förankra projekten, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Möjligheterna till tillväxt inom bioekonomin

Under naturresurs- och bioekonomidagarna diskuteras hur arbetet inom förvaltningsområdet ska hjälpa att uppnå regeringsprogrammets mål för bioekonomin. Företrädare för såväl ministeriet, förvaltningsområdets verk som näringslivet håller inledningsanföranden och ger konkreta exempel på lyckade satsningar.

Näringscirkulation och resurseffektivitet, matproduktionens konkurrenskraft och landsbygdens möjligheter att höja handelsbalansen är centrala temaområden.

– Avsikten är att vi diskuterar vad vi gör och åtar oss för att regeringsprogrammets strategiska mål – en lönsam matproduktion och bättre handelsbalans – realiseras, berättar avdelningschef Risto Artjoki på jord- och skogsbruksministeriet.

Andra diskussionsämnen är bl.a. vilka möjligheter vatten- och fiskresurser innebär för landsbygdsnäringar, hur utveckla förutsättningarna för skoglig bioekonomi och förenkla tillståndsprocesserna.

– Deltagarna ska också diskutera vad den offentliga sektorns roll kan vara när det gäller att främja bioekonomin och hur man kan sammanjämka målen för en ekonomisk tillväxt och hållbar användning av naturresurser, säger överdirektören för närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland Juha S. Niemelä som den 15 oktober inleder som chef för ministeriets naturresursavdelning.

I naturresurs- och bioekonomidagarna deltar närings-, trafik- och miljöcentralernas ledande tjänstemän och personer som svarar för naturresursfrågor samt företrädare för ministerier, forskningsinstitut och regionförvaltningsverk. Även företrädare för centrala intressentgrupper finns bland deltagarna.

Mer information:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 0295 162 476
överdirektör Juha S. Niemelä, tfn 050 500 3681
avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 162 254
[email protected]

Bioekonomi Kimmo Tiilikainen