Hyppää sisältöön
Media

CAP-suunnitelmaan muutosesitykset hyväksytty EU-komissiossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2023 11.48
Tiedote

Suomen CAP-suunnitelman muutosesitykset on hyväksytty EU-komissiossa. Keskeisimmät muutokset ovat poikkeus ehdollisuuden viljelykiertovaatimukseen puhdaskauran viljelyssä ja eläinten hyvinvointikorvauksiin esitetty uusi toimenpide kastraatiokivun lievittämisestä. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2024 alusta.

Gluteenittoman puhdaskauran sopimustuotannolle annetaan vapautus ehdollisuuden vuosittaisesta viljelykiertovaatimuksesta, mutta ei kuitenkaan monivuotisesta viljelykiertovaatimuksesta. Puhdaskauran alaa ei lasketa vuosittaiseen viljelykiertovaatimukseen, jossa yksivuotisten kasvien alasta tulee vaihtua vähintään 33%. Puhdaskauraa ei kuitenkaan saa viljellä samalla lohkolla yhtäjaksoisesti kolmea vuotta pidempään. Muutoksen avulla halutaan varmistaa gluteenittoman puhdaskauran viljelyedellytykset Suomessa. Puhdaskauraa viljelevillä tiloilla viljelykseen ei voi ottaa mitään gluteiinia sisältäviä kasveja, minkä vuoksi käytettävissä oleva kasvilajivalikoima on suppea. Puhdaskaura sopii keliakiaa sairastavien ihmisten ruokavalioon. 

Kastraatiokivun lievitystä tehostetaan eläinten hyvinvointikorvauksien toimenpiteen avulla. Toimenpide edellyttää muun muassa kipulääkkeen käyttämistä kastraatiota seuraavana päivänä. Kastraatiokivun lievittämisen toimenpiteen taustalla on vuoden 2024 alusta voimaan astuva eläintenhyvinvointilaki.

Muita muutoksia CAP-suunnitelmaan ovat esimerkiksi kasvilajivalikoiman ja hyvän viljelykäytännön laajentaminen. Tuotantosidonnaisiin tukiin kuuluvan erikoiskasvipalkkion kasvilajivalikoimaan lisätään kikherne sekä valkuais- ja öljykasvien seoskasvustot. Nämä muutokset kannustavat viljelijöitä rehuvalkuaisen sekä ihmisravinnoksi sopivien valkuaiskasvien tuotantoon ja osaltaan parantavat valkuaisomavaraisuutta. Lisäksi kasvilajivalikoimasta ehdotetaan poistettavaksi auringonkukka, jota on tarkoituksenmukaisempaa tukea ympäristökorvauksen maanparannustoimenpiteen kautta. 

Tattari ja kvinoa lisätään ehdollisuuden sängenpolttokiellon piiriin. Näin vaatimus laajenee koskemaan kaikkia tavanomaisia suomalaisia yksivuotisia peltoviljelykasveja, joiden korjuun jälkeen peltoon jää sänki. Sängenpolttokiellon tavoitteena on auttaa säilyttämään maaperän orgaanista ainesta, mikä parantaa pellon hyvän kasvukunnon säilyttämistä. 

Suomen CAP-suunnitelman seurantakomitea hyväksyi CAP-suunnitelman ensimmäisen muutosesityksen 16.6.2023, minkä jälkeen se lähetettiin komission käsittelyyn. Komissiossa hyväksyttyihin CAP-suunnitelmamuutoksiin tarkennettiin käytännön toimeenpanossa esille nousseita asioita. Tutustu tarkemmin 31.10.2023 hyväksyttyyn CAP-suunnitelmaan.

Lisätiedot maa- ja metsätalousministeriössä:

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies
P. 0295 162 428

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies
P. 0295 162 428

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi