Hyppää sisältöön
Media

Digitalisaatio ja kansainvälinen luonnonvarapolitiikka

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2018 16.12
Uutinen
Kuva: Pekka Väisänen

Digitalisaatio tarjoaa erinomaisia työkaluja luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvien uusien ja kilpailukykyisten biotalouden tuotteiden kehittämiseen. Panostuksia tarvitaan kuitenkin kansainväliseen liiketoimintaan suuntautuvien metsä-, vesi- ruoka- ja muiden ekosysteemien muodostamiseen ja vahvistamiseen sekä myynti- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen.

Näihin tuloksiin päädyttiin 7.6.2018 Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tiloissa pidetyssä kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston työpajassa, jossa pohdittiin, mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voi tarjota luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Työpajassa keskityttiin erityisesti metsä-, ruoka- ja vesisektoriin. Työpajan järjesti maa- ja metsätalousministeriö yhdessä EK:n ja Business Finlandin kanssa.

–Esimerkiksi avoin data, kaukokartoitus, esineiden internet, robotiikka ja keinoäly tarjoavat hyviä työkaluja niin luonnonvarojen kestävyyden varmistamiseen, resurssitehokkuuteen kuin luonnonvarojen aineettoman arvon luontiin, totesi toimitusjohtaja Ulla Heinonen esitellessään Gaia Consulting Oy:n laatimaa taustaselvitystä kansainvälisestä luonnonvarapolitiikasta. Digitaalisten sovellusten ja alustojen, kuten kartoitus-, mittaus-ja tilastointipalvelujen avulla tietoja luonnonvarojen käytöstä ja tilasta voidaan helposti jakaa ja hyödyntää myös globaalisti.

–Digitalisaatiosta on hyötyä myös tuotteiden ja palvelujen innovaatioprosesseissa, kun valtavat määrät tietoa voidaan kerryttää ja käydä läpi aiempaa huomattavasti nopeammin, muistutti puolestaan johtava asiantuntija Ilmari Absetz Business Finlandista.

– Metsäalan ohella keskeisiä luonnonvaroihin nojaavia toimialoja ovat erityisesti maatalous ja elintarviketeollisuus sekä matkailu ja kaivosteollisuus, totesi yrittäjyydestä ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Jouni Hakala EK:sta. Konkretiaa ja käytännön esimerkkejä jo toteutetuista liiketoimintaratkaisuista toivat tilaisuuteen kolme yritystä, Indufor Oy, Oy Karl Fazer Ab ja Vesiotec Oy.

Alustuksia seuranneissa ryhmätöissä todettiin, että julkisella sektorilla on keskeinen rooli digitalisaation veturina ja uusien ratkaisujen mahdollistajana. Julkinen sektori toimii luontevasti myös kansainvälisen luonnonvarapolitiikan ja elinkeinoelämän rajapinnassa: Suomalaisyritysten kehittämät innovaatiot ja ratkaisut hyödyttävät parhaimmillaan koko kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Hallinnon välittämä tieto uusista poliittisista tavoitteista motivoi toisaalta yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimivan luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tavoitteena on tukea Suomen metsien, vesistöjen ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävää, vastuullista ja oikeudenmukaista käyttöä sekä edistää Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa. Verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2017 alussa ja siihen kuuluu useiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Työpajan materiaali ja esitykset
Lisätietoa kansainvälisestä luonnonvarapolitiikasta ja yhteistyöverkoston toiminnasta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Metsäneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Suunnittelija Heidi Alatalo, p. 029 516 2046, etunimi.sukunimi@mmm.fi