Hyppää sisältöön
Media

Eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia lievennetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2016 12.14
Tiedote

Euroopan komissio esittää lievennyksiä eläimiin perustuvien palkkioiden valvonnassa todettujen virheellisyyksien seuraamuksiin. Komission esitys sisältää myös Suomen esittämiä yksinkertaistamisehdotuksia. Muutosehdotukset ovat lähiaikoina Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttävinä. Muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 1.1.2016 alkaen. Lievennyksistä huolimatta on tila- ja eläinrekisterimerkinnät pidettävä kunnossa myös jatkossa, jotta seuraamuksilta vältytään.

EU:n maataloustukien valvontojen säädöstenmukaiset seuraamukset virhetilanteissa on koettu Suomessa kohtuuttomiksi. Suomi lähettikin helmikuussa 2015 komissioon runsaasti kohtuullistamisehdotuksia, kun maatalouskomissaari Phil Hogan oli pyytänyt jäsenmailta ehdotuksia yksinkertaistamisesta. Suomi on aktiivisesti ajanut muutoksia EU-lainsäädäntöön myös ehdotusten lähettämisen jälkeen.

Komission nyt esittämällä asetusmuutoksella lievennettäisiin eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia viime vuoteen verrattuna. Seuraamukset ovat EU-palkkioihin liittyviä EU-asetuksissa säädettyjä palkkion vähennyksiä tilanteissa, joissa eläinpalkkion ehtoja, kuten eläinten merkinnän ja rekisteröinnin sääntöjä ei ole täysimääräisesti noudatettu. Seuraamuksia joudutaan määräämään esimerkiksi tilanteissa, joissa eläimen tilalletulopäivä on ilmoitettu myöhässä. Suomessa EU-palkkiot perustuvat eläimen ruokintapäiviin eli tilallaolopäiviin. Tämän takia muutos, joka mahdollistaa seuraamusten laskemisen näiden ruokintapäivien perusteella on Suomelle myönteinen.

Jatkossa mahdollisten seuraamusten laskenta perustuisi eläimelle kalenterivuonna kertyneisiin ruokintapäiviin eikä 365 ruokintapäivään kuten tällä hetkellä. Ruokintapäiväkohtainen laskentamalli ottaa huomioon eläinten todellisen tilallaolopäivien määrän kalenterivuonna. Lisäksi ruokintapäiväkohtainen laskentamalli antaa tuottajalle mahdollisuuden vähentää seuraamusten määrää valitsemalla teuraaksi ne eläimet, jotka kerryttäisivät seuraamuspäiviä. Tukiehtojen kierroksi katsottaisiin kuitenkin eläinten siirrot toiselle tilalle silloin, kun tavoitteena on vain seuraamuspäivien vähentäminen.

Mahdollisesti tukikelpoisten eläinten seuraamuslaskenta perustuisi jatkossa niihin päiviin, jotka eläin voisi kerryttää tukivuoden aikana. Eläinten pitopaikkaa koskevissa rekisterivirheissä palattaisiin vuonna 2014 noudatettuun käytäntöön: eläin voitaisiin hyväksyä, jos se on tilan toisessa pitopaikassa välittömästi tunnistettavissa.

Eläinkohtainen 24 kuukauden sanktiouhka, joka on ollut jo käytössä tilarekisterin ja eläinpassien (eläinpassi ei ole käytössä Suomessa nauta-, lammas- ja vuohieläimillä) virheellisyyksissä, otettaisiin käyttöön tietyissä rekisterivirheissä. Sanktiouhka muuttuisi seuraamukseksi, jos tila- ja/tai eläinrekisterin virhe löytyisi samasta eläimestä 24 kuukauden aikana. Jos tieto on olennainen tukikelpoisuuden kannalta, tulkitaan väärä tieto virheeksi jo ensimmäisellä kerralla. Tällaisia olennaisia tietoja ovat esimerkiksi eläimen sukupuoli ja rotu.

Vaikka seuraamukset lieventyvät, ovat tila- ja eläinrekisterimerkintöjen oikea-aikaisuus ja oikea sisältö edelleenkin ensiarvoisen tärkeitä seuraamusten välttämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa internetsivuillaan www.mmm.fi, kun muutosasetus on hyväksytty.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta:

*Muok. 14.4.2016 klo 17:30: lisätty tekstiin tieto eläinpassien käytöstä (eläinpassi ei ole käytössä Suomessa nauta-, lammas- ja vuohieläimillä).

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous