Hyppää sisältöön
Media

Eläinten hyvinvointikorvaukseen pieniä muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2017 13.58
Tiedote

Hallitus muutti tänään eläinten hyvinvointikorvauksesta annettua asetusta. Nuoret siitossiat otetaan mukaan vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaan toimenpiteeseen. Lisäksi kaikkien alle kuusi kuukautta vanhojen vasikoiden olosuhteiden parantamisesta maksetaan jatkossa korvausta. Tähän asti korvausta on maksettu emolehmätilalla vain liharotuisista vasikoista. Joidenkin toimenpiteiden vähimmäistasoa tarkennetaan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muutoksella tarkennetaan joidenkin nauta-, sika-, lammas- ja vuohi- sekä siipikarjatilojen toimenpiteiden ehtoja toimeenpanon selkeyttämiseksi. Esimerkiksi porsitushäkin käytön ehtoja parannettujen porsimisolosuhteiden toimenpiteessä on täsmennetty. Häkkiä voi käyttää vain tiettyinä aikoina ennen ja jälkeen porsimisen ja se pitää purkaa tai avata välittömästi käytön jälkeen. Lihasikaloiden karsinoiden kuivittamisessa ei jatkossa tarvitse käyttää lattialämmitystä. Karitsat ja kilit lasketaan kokonaiseläinmäärään jo kahden kuukauden iästä alkaen kun tähän asti vähimmäisikä on ollut kolme kuukautta.

Muutokset perustuvat pääosin Euroopan komission hyväksyttävänä oleviin muutoksiin, joita on tehty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Asetukset on kuitenkin annettu ennen komission päätöstä, jotta eläinten hyvinvointikorvausten haku saataisiin käyntiin suunnitellussa aikataulussa. Korvausta voidaan myöntää, jos komissio hyväksyy ehdotetut muutokset.

Eläinten hyvinvointikorvaus kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman EU-osarahoitteisiin korvauksiin. Eläinten hyvinvointikorvaukseen tarvitaan vuonna 2017 noin 52 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin rahoitusosuus on 42 prosenttia.

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2017 antaa uuden eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen. Sitoumuskausi on 1.1.–31.12.2017. Tuottaja voi antaa eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen naudoista, sioista, lampaista, vuohista sekä siipikarjasta. Valittavana ovat kaikki hyvinvointikorvaukseen sisältyvät eläinlajikohtaiset toimenpiteet.

Asetus tulee voimaan 24.1.2017.  Maaseutuvirasto (Mavi) on tiedottanut eläinten hyvinvointikorvauksen hakemisen yksityiskohdista. Mavin sivuilta löytyvät myös eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot, joissa on kerrottu korvauksen saamisen edellytykset.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, suvi.ruuska(at)mmm.fi, p. 0295 161 240
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, antero.nikander(at)mmm.fi, p. 0295 162 403
 

Eläimet ja kasvit