Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikeketjun uutta valvonta-asetusta aletaan soveltaa 14.12.2019

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2019 14.36
Tiedote
Tomaatteja toritiskillä

EU:n uusi valvonta-asetus (EU) 2017/625 muodostaa puitteet koko elintarvikeketjun valvonnalle. Valvonta-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että elintarvikeketjua koskevaa EU-lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa asianmukaisesti ja yhtenäisesti.

Uuden valvonta-asetuksen soveltamisala on laajempi kuin nykyisen valvonta-asetukseen (EY) N:o 882/2004 soveltamisala. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet ja rehut, elintarvikekontaktimateriaalit, muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön elintarvikkeiden ja rehujen valmistusta varten, eläinten terveys ja hyvinvointi, eläimistä saatavat sivutuotteet, kasvinterveys, kasvinsuojeluaineet ja luonnonmukainen tuotanto sekä nimisuoja-asiat.

Valvonta-asetus koskee ennen kaikkea viranomaisten toimintaa eikä juurikaan aseta suoranaisia velvoitteita kuluttajille tai elintarvikeketjun toimijoille. Säännösten muuttumisella on kuitenkin välillisiä vaikutuksia valvottavien yritysten toimintaan.

Asetuksessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota elintarvikeketjun petoksellisen toiminnan ehkäisyyn perinteisen turvallisuus- ja terveysvalvonnan lisäksi. Asetus tarjoaa uusia keinoja petosten ehkäisemiseen ja selvittämiseen. Tällaisia keinoja ovat esim. valvontaviranomaisen oikeus ottaa näytteitä ilman tunnistautumista ja internetsivuston sulkeminen.

Valvonta-asetus yhtenäistää EU:n ulkopuolelta tuotavien erien tuontivalvontaa jäsenvaltioissa. Eri tuoteryhmiä voidaan tarkastaa yhteisillä rajatarkastusasemilla.  Tuontivalvonnan tavoitteena on eläinten, elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien, rehujen, kasvien ja kasvituotteiden sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kansainvälisestä kaupasta aiheutuvien riskien ehkäiseminen ja minimoiminen.

Tuontivalvonnan osalta muutokset koskevat erityisesti kasvinterveysvaatimusten valvontaa, sillä jatkossa kaikki kasvinterveysasetuksessa mainitut kasvit ja kasviperäiset tuotteet tulee tuoda EU:n alueelle jäsenmaiden nimeämien rajatarkastusasemien kautta lukuun ottamatta matkustajien mukaan tuomia tai postipaketteina lähetettäviä tuliaisia (tuliaistuonti).

EU:n valvonta-asetus (2017/625)

Lisätietoja

  • Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 162 438, s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  • Eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden tuontivalvonnasta: eläinlääkintäneuvos Hentriikka Kontio, p. 0295 162 423, s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  • Kasvien ja kasvituotteiden tuontivalvonnasta: kasvinterveyspäällikkö Marja Savonmäki, p. 0295 162 280, s-posti: etunimi.sukunimi@mmm.fi Marja Savonmäki
Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous