Hyppää sisältöön
Media

Elintarviketietoasetuksen siirtymäaika päättyy - kuluttajan tietoa elintarvikkeista on parannettu monin tavoin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2016 11.08
Tiedote

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskeva lainsäädäntö uudistettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU:n elintarviketietoasetus). Asetuksella koottiin yhteen ja päivitettiin elintarvikkeiden merkintöjä koskevan lainsäädännön kaksi osa-aluetta: yleiset merkinnät ja ravintoarvomerkinnät. Elintarviketietoasetuksen yleisiä merkintävaatimuksia alettiin soveltaa joulukuussa 2014.

Elintarvikkeen ravintosisällöstä aiempaa enemmän tietoa

Elintarviketietoasetuksen pakollista ravintoarvomerkintää koskeva siirtymäaika päättyy 13.12.2016. Sen jälkeen ravintoarvomerkintä on pakollinen kaikissa valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa. Asetuksen liitteessä luetellaan elintarvikkeet, joilta ravintoarvomerkintää ei vaadita.

Pakollisessa ravintoarvomerkinnässä on ilmoitettavat energia, rasvat, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatti, sokerit, proteiinit ja suola. Lisäksi on ilmoitettava vitamiinit ja kivennäisaineet, jos niitä on lisätty elintarvikkeeseen merkitseviä määriä. Ravintosisältötiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena samassa näkökentässä helposti havaittavassa paikassa.

Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettava sokeripitoisuus on sokerin kokonaismäärä, johon sisältyy elintarvikkeen luontaiset sokerit, kuten maidon laktoosi ja hedelmän fruktoosi, sekä valmistuksen aikana lisätty sokeri.

Suolapitoisuus on kaikista eri lähteistä tulevan natriumin kokonaismäärä suolaekvivalentiksi muutettuna (natriumin määrä x 2.5). Tästä syystä esimerkiksi maidon ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan suola, joka on peräisin maidossa luontaisesti esiintyvästä natriumista.

Suolapitoisuuden arviointi helpottuu

Joulukuussa 2016 aletaan soveltaa myös maa- ja metsätalousministeriön asetusta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi. Suomessa on vuosikymmenien ajan ollut elintarvikkeiden suolapitoisuuden ilmoittamista koskevia säännöksiä.

Merkintöjen on todettu auttaneen kuluttajaa tekemään terveytensä kannalta hyviä valintoja ja kannustaneen elintarviketeollisuutta alentamaan elintarvikkeiden suolapitoisuutta. ”Voimakassuolainen” merkinnän säilyttäminen pakollisen ravintoarvomerkinnän rinnalla on kansanterveyden näkökulmasta perusteltua.

Merkintä voimakassuolaisuudesta vaaditaan elintarvikeryhmissä, jotka ovat keskeisiä suolan lähteitä. Merkinnän kriteerinä olevat raja-arvot on muutettu natriumin kokonaismäärään perustuviksi. Merkinnän havaittavuuden varmistamiseksi tieto voimakassuolaisuudesta täytyy esittää ravintoarvomerkinnän läheisyydessä.

Myös pakkaamattomista elintarvikkeista annettava keskeiset tiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty, mitä tietoja täytyy antaa pakkaamattomista elintarvikkeista, joita myydään vähittäismyyntipaikoissa tai tarjoillaan tarjoilupaikoissa. Näitä vaatimuksia on sovellettu huhtikuusta 2015 lähtien. 

Pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavia tietoja on arvioitu riskiperusteisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on varmistaa kuluttajan riittävä tiedonsaanti. Samaan aikaan on varmistettava, että elintarvikealan toimijat pystyvät noudattamaan vaatimuksia ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja että vaatimusten noudattamista pystytään valvomaan.

Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan myös elintarviketta, joka on elintarvikkeen luovutuspaikassa pakattu valmiiksi välitöntä myyntiä varten. Kansallisesti on säädetty, että välittömällä myynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen pakkaamista ja myyntiä vuorokauden aikana.

Vähittäismyyntipaikoissa ja tarjoilupaikoissa erilaisia elintarvikkeita pakataan valmiiksi myynnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Osa näistä tuotteista on pakkaamisen jälkeen myynnissä pidempään kuin vuorokauden. Pakollisen ravintoarvomerkinnän vaatiminen kaikista tällaisista elintarvikkeista aiheuttaisi merkittävää hallinnollista taakkaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea keventämällä ja uudistamalla sääntelyä. Osana norminpurkuhanketta välittömän myynnin kansallista määritelmää muutetaan siten, että siitä poistetaan ajallinen rajoitus.

Elintarviketietoasetus (EU) N:o 1169/2011
MMMa 834/2014
MMMa 1010/2014

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen p. 0295 16 2438, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [anne.haikonen]

Tiedote 5.10.2011: Elintarviketietojen antamista koskeva lainsäädäntö uudistuu
Tiedote 22.10.2014: Kuluttaja saa pian enemmän tietoa pakkaamattomista elintarvikkeista
Tiedote 5.12.2014: Merkinnät elintarvikkeen voimakassuolaisuudesta säilyvät

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous kärkihankkeet norminpurku