Hyppää sisältöön
Media

ELY-keskusten vesihuoltotehtävät keskitetään Etelä-Savoon

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2021 14.43
Tiedote

ELY-keskusten vesihuoltotehtävät keskitetään jatkossa Etelä-Savon ELY-keskukseen. Tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten vesihuoltotehtävien yhtenäistä johtamista ja toimintatapoja sekä turvata alueiden tasapuolinen palvelu. Muutos on osa kansallista vesihuoltouudistusta, joka etsii ratkaisuja vesihuoltoalan haasteisiin.

Vesihuoltouudistus tuo tullessaan säädösmuutoksia sekä uusia tehtäviä kuten vesihuollon kyberturvallisuuden ja riskien hallinnan parantamisen. Vesihuoltotehtävien keskittäminen tukee näiden uudistusten toimeenpanoa. Kyseessä ei ole säästötoimenpide, vaan uusien tehtävien hoitamiseen osoitetaan lisävoimavaroja yhteensä 3,5 henkilötyövuotta vuoden 2022 alusta lähtien. 

ELY-keskusten yhteistyö vesihuollon alueiden toimijoiden kanssa jatkuu ennallaan. Myös käynnissä olevat ja suunnitellut yhteistyöhankkeet jatkuvat normaalisti. Monipaikkaisessa työskentelyssä ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijoiden paikallisasiantuntemus sekä yhteydet alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiin säilyvät vahvana myös jatkossa. 

Valtionneuvosto hyväksyi ELY-keskusten tehtäviä koskevan asetusmuutoksen 9.12.2021, ja uudistus toteutetaan vuoden 2022 alusta alkaen. Keskittäminen koskee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevia vesihuoltotehtäviä kuten vesihuoltolain mukaista valvontaa ja asiantuntijapalvelua sekä muita vesihuollon viranomaistehtäviä. 

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta, puh. 0295 162 123, olli-matti.verta(at)gov.fi
 

Vesi