Hyppää sisältöön
Media

Energiapuun haketustuen rahoitusta voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2007 12.27
Tiedote -

Euroopan komissio on hyväksynyt energiapuun haketustuen rahoituksen ajalle 1.1.2008–31.12.2012. Kestävän metsätalouden rahoituslain määräaikaisista tukimuodoista toinen, luonnonarvokauppa- ja yhteistoimintaverkostokokeiluhankkeiden hyväksyminen sen sijaan päättyy 31.12.2007. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallituksen esityksen eduskunnalle haketustuen rahoittamiseksi vuoden 2012 loppuun. Uusia energiapuun haketusta koskevia hakemuksia voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun ajanjaksoa 1.1.2008–31.12.2012 koskeva laki on tullut voimaan. Hakemuksia voidaan kuitenkin ottaa vastaan koko ajan. Laki pyritään saattamaan voimaan vuoden 2008 alkupuolella. Komission päätös edellyttää haketustuen rahoitusehtojen ja yksikkökohtaisen tuen määrän pysymistä ennallaan.

Energiapuun haketustuen edellinen rahoituskausi päättyy 31.12.2007. Ennen voimassaolevan lain päättymistä hyväksytyt tukihakemukset voidaan maksaa myös vuoden vaihteen jälkeen.

Luonnonarvokauppa- ja yhteistoimintaverkostokokeiluhankkeiden hyväksyminen sen sijaan päättyy 31.12.2007 metsäkeskuksissa. Kokeiluhankkeiden yhteydessä tehdyt sopimukset ovat kuitenkin voimassa niin kauan ja niillä ehdoilla kuin mitä tehdyissä sopimuksissa todetaan.

Luonnonarvokauppa on kokeiluhankkeena osoittautunut hyväksi keinoksi kannustaa yksityismetsänomistajia vapaaehtoiseen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Metsäkeskus on tehnyt kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla luonnonarvokauppasopimuksia Lounais-Suomen metsäkeskuksen toimialueella vuodesta 2003 lähtien.

Luonnonarvokauppasopimuksia koskevan rahoituslain voimassaolon päättyminen ei koske ympäristöhallintoa, joka myös tekee luonnonarvokauppaa koskevia sopimuksia.

Yksityismetsien vapaaehtoisen suojelun keinojen rahoitusmahdollisuuksia selvitetään parhaillaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn jatkoa varten asetetussa työryhmässä. Selvityksen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. (09) 160 52415;
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale p. (09) 160 53354