Hyppää sisältöön
Media

Esittelyssä kesän 2021 korkeakouluharjoittelijat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.7.2021 10.04
Uutinen
Kaisa Vahlberg (vas.), Siri Juvonen ja Heidi Teppanainen

Maa- ja metsätalousministeriö tarjoaa vuosittain useita paikkoja muutaman kuukauden korkeakouluharjoittelua varten. Eri yksiköissä on työskennellyt kesän aikana vajaa kymmenen korkeakouluharjoittelijaa. Kaisa Vahlberg, Heidi Teppanainen ja Siri Juvonen ovat opiskelleet eri aloja mutta löytäneet silti tiensä maa- ja metsätalousministeriöön. Lue alta korkeakouluharjoittelijoiden kokemuksista ja siitä, miten eri alojen tulevia asiantuntijoita hyödynnetään ministeriön vilkkaassa arjessa.

Kaisa Vahlberg

Kaisa on yhteiskuntapolitiikan opiskelija Helsingin yliopistosta, ja hän on työskennellyt tänä kesänä luonnonvara- ja vesitalousyksikössä maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden parissa. Sen keskeisimpänä tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää päästöjä maankäyttösektorilla. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen on kuulunut muun muassa työtä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ja Hiilestä kiinni -hankekokonaisuuden kanssa, minkä lisäksi Kaisa on päässyt osallistumaan MMM:n hallinnonalan alueiden käytön linjauksia valmistelevaan työhön.

Harjoittelu on ollut Kaisan mielestä monipuolista ja innostavaa. Päivittäisiin työtehtäviin on kuulunut muun muassa erilaisten raporttien ja tiivistelmien laadintaa ja päivittämistä, tausta-aineistojen valmistelemista, haastatteluja ja jonkin verran myös viestintää. Oppimaan on päässyt paljon, ja työyhteisöön on otettu tasavertaisena jäsenenä. Kaisa myös kehuu yleistä hyvää henkeä, johon ministeriössä on kesän aikana törmännyt.

Etenkin yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostunut Kaisa on huomannut, kuinka aihe liittyy tiiviisti myös maankäyttösektoriin. Lisäksi valtiotieteilijänä hallitustason ilmastotoimien parissa työskenteleminen on ollut innostavaa. Yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista harjoittelussa on ollut vierailu Ison Britannian suurlähetystöön.

Heidi Teppanainen

Viestintää Vaasan yliopistossa opiskellut, nyt maisterintutkintoa markkinoinnista Aalto-yliopistossa suorittava Heidi on päässyt hyödyntämään tietojaan ja taitojaan maaseudun kehittämisyksikössä viestinnän tehtävissä. Maaseudun kehittämisyksikkö on iso ja toimialaltaan laaja yksikkö, mutta Heidi sanoo päässeensä perehtymään hyvin sen toimintaan ja hankkeisiin.

Yksikön päällimmäisiä tavoitteita on edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Maaseudun kehittämistyön ollessa monipuolista myös Heidin tehtävälista on täyttynyt vaihtelevista töistä. Osaltaan Heidi on päässyt avustamaan esimerkiksi EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvässä viestinnässä, Maaseutuparlamentin viestinnän sunnittelussa sekä Tee se Suomessa -kampanjan toteutuksessa.  Päivät ovat kuluneet perinteisten viestintätehtävien – kuten uutisten kirjoittamisten, sosiaalisen median päivittämisen ja tapahtumajärjestelyiden – parissa, mutta myös markkinoinnin taidoille on ollut kysyntää esimerkiksi juurikin Tee se Suomessa -kampanjan myötä.

Maa- ja metsätalousministeriöön Heidi haki erityisesti siitä syystä, että hän halusi päästä toteuttamaan viestintää käytännössä julkisella puolella. Nyt harjoittelunsa puolessa välissä kokemus on ollut jo antoisa, vaikka mielenkiintoisia projekteja on vielä onneksi edessäkin päin. Erityisen mielekästä on ollut huomata, miten oma työ selkeästi kantaa hedelmää: viestintä ja markkinointi on pitkälti julkista työtä, joka myös vaikuttaa moneen.

Siri Juvonen

EU-koordinaation ja kansainvälisten asioiden yksikössä on tänä kesänä harjoittelussa Siri. Hän on elintarviketalouden maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Yksikön jokapaikanhöyläksi itseään kuvaava Siri on päässyt työskentelemään hyvin läpileikkaavasti koko ministeriön hallinnonalaa koskevien asioiden parissa. Yksikössä EU ja muut kansainväliset asiat ovat jossain määrin eriytettyinä toisistaan, mutta harjoittelijalle on tarjottu mahdollisuus perehtyä laajamittaisesti koko yksikön toimintaan.

Työtehtäviin on kuulunut esimerkiksi perusmuistioiden ja pöytäkirjojen tekemistä, kokoustamista ja selvitysten tekemistä. Harjoittelu on vienyt mukanaan isoihin kokouksiin ja tärkeisiin neuvotteluihin monissa eri organisaatioissa. EU- ja kv-yksikön harjoitteluun on perinteisesti kuulunut matka Brysseliin EU:n aitiopaikalle, ja Siri kutsuukin EU-kokouksessa vierailua yhdeksi harjoittelun ehdottomista huippuhetkistä.

Siri on viihtynyt maa- ja metsätalousministeriössä oikein hyvin ja kokee saaneensa mukavasti vastuuta. Kansainvälinen yhteistyö ja poliittinen ulottuvuus ovat tarjonneet paljon uusia näkökulmia elintarviketaloutta opiskelleelle Sirille. Harjoittelun myötä Siri toivoo vievänsä oppinsa mukanaan ja voivansa kehittää tulevaisuudessa ruokajärjestelmiä yhä kestävämpään suuntaan. Työilmoituksen nähdessään hän innostui välittömästi ja totesi, ettei korkeakouluharjoittelulle ”parempaa paikkaa olisi voinut keksiäkään”.

Katso myös:

Harjoittelijana maa- ja metsätalousministeriössä -sivu