Hyppää sisältöön
Media

EU-asetuksen muutos mahdollistaa satelliittiteknologiaan perustuvan valvonnan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2018 10.28
Tiedote

Jatkuva satelliittikuvien analysointi eli monitorointi tulee vähitellen mahdolliseksi maatalouden pinta-alatukien valvontamenetelmäksi. Menetelmä on vaihtoehtoinen tapa korvata paikalla tehtävät tarkastukset. EU:n komissio on muuttanut valvontaa koskevaa asetusta, ja hallituksen esitys, joka mahdollistaa uuden teknologian käytön valvonnassa, on valmisteilla.

Järjestelmää pilotoidaan mahdollisimman pian ja tavoite on saada se laajemmin käyttöön Suomessa uuden EU-ohjelmakauden alkaessa vuonna 2021.

Monitorointi ei poista EU:n tukijärjestelmiin liittyvää valvontavelvoitetta, mutta antaa mahdollisuuden lähestyä asiaa uudella tavalla. Myös kauko-ohjattavien lennokkien (drone) ja paikkamerkinnän sisältävien valokuvien käyttö sallitaan vaihtoehtoisena valvontatapana kuluvasta vuodesta alkaen.

Suomi on pitänyt Brysselissä pitkään esillä peltovalvontoihin liittyviä ongelmia. Ensimmäisen kerran asia oli esillä jo 2006/2007, kun tilatukeen siirtymisen myötä   digitoidun pinta-alan asema hallinnon hyväksymänä pinta-alana poistui. Tästä alkaen asiaa on aktiivisesti edistetty usean ministerin aikana.

”Nyt voimassa oleva EU-asetus ja siihen liittyvä kotimaan valmistelu ovat hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen EU-vaikuttaminen tuottaa tulosta. Tästä suuri kiitos kuuluu edeltäville ministereille sekä Maaseutuviraston ja ministeriön asiantuntijoille”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hän muistuttaa, että valvonnan keventäminen monitoroinnin kaltaisin keinoin on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Monitoroinnissa hyödynnetään Sentinel-satelliittien tuottamaa aineistoa tai muuta vastaavan tasoista aineistoa. Monitorointi määritellään asetuksessa valvontamenetelmäksi, jossa säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastellaan ja analysoidaan tukikelpoisuusehtojen, sitoumusten ja muiden velvoitteiden täyttymistä siihen asti, kunnes johtopäätökset tuen maksuperusteista on tehtävissä.

Jäsenvaltio voi aloittaa monitorointivalvonnan vaiheittain. Jos tukikelpoisuudesta ei saada monitoroimalla riittävää varmuutta, on käytettävä muuta soveltuvaa todistusaineistoa mukaan lukien viljelijän toimittamat lisätiedot (esimerkiksi paikkamerkinnän sisältävät valokuvat) ja tarkastus paikan päällä. Jos tukikelpoisuuteen, sitoumukseen tai muihin velvoitteisiin liittyy sellaisia vaatimuksia, jotka ovat relevantteja tuen maksun kannalta ja joita ei voi monitoroida, on ne tarkastettava paikalla.

Monitoroinnin myötä voidaan luopua viiden prosentin valvontavelvoitteesta sellaisissa tukijärjestelmissä, ovat monitoroitavissa. Myös virheiden aiheuttama valvonnan lisäysvelvoite vähenee, samoin ”keltaisen kortin” aiheuttamat uusintavalvonnat.

Monitorointi kohdistuu vuosittain kaikkiin tuenhakijoihin ja tulos analysoidaan järjestelmällisen, jatkuvan ja runsaan kuvamateriaalin perusteella.

EU-asetus

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2352

Neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2356

Yksikönjohtaja Sari Putkiranta, Maaseutuvirasto, p. 029 531 2382

Johtava paikkatietoasiantuntija Åke Möller, Maaseutuvirasto, p. 029 531 2330