Hyppää sisältöön
Media

EU-komissio kysyy kokemuksia viherryttämistuesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2016 11.30
Uutinen

EU-komission julkinen kuuleminen viherryttämistuen ensimmäisen toimeenpanovuoden kokemuksista on avoinna. Viimeinen vastauspäivä on 8.3.2016.

Komissio aikoo hyödyntää kuulemisen tuloksia viherryttämistuen toimeenpanon arvioinnissa ja viherryttämistuen EU-säädösten yksinkertaistamisehdotusten laatimisessa. Komission odotetaan antavan ehdotukset asetusmuutoksiksi tulevana kesänä. Viherryttämistuki on EU:n kokonaan rahoittama viljelijätuki, ja se otettiin käyttöön vuonna 2015.

Osa komission kysymyksistä on suunnattu erityisesti maatalousyrittäjille, mutta komissio haluaa kuulla mielipiteitä myös jäsenvaltioiden hallinnoilta, järjestöiltä, tutkijoilta sekä muilta asiasta kiinnostuneilta henkilöiltä. Komissio toivoo internet-sivuillaan, että vastaukset annettaisiin mieluiten englanniksi.

Kysymyksistä suuri osa koskee ekologisen alan vaatimuksia. Suomessa ekologisena alana voidaan ilmoittaa kesantoa, typensitojakasveja, lyhytkiertoisia energiapuita ja täydentävien ehtojen mukaisia maisemapiirteitä. Suomessa vain Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan alueilla pätee ekologisen alan vaatimus.

Kyselylomakkeessa on kysymyksiä myös laajemmin viherryttämistuesta ja sen muista vaatimuksista kuten viljelyn monipuolistamisesta ja pysyvän nurmen vaatimuksista.

Lisätietoa kuulemisesta EU-komission sivuilta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, puh. 0295 16 2207

Ruoka ja maatalous