Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerit keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden ja kansainvälisen kaupan tilanteesta – Ranska esitteli ohjelmansa

Julkaisuajankohta 18.1.2022 11.24
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 17. tammikuuta Brysselissä. Ministerit kuulivat Ranskan kesäkuun 2022 loppuun jatkuvan puheenjohtajakauden ohjelmasta, sekä keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden ja kansainvälisen kaupan tilanteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Uusi puheenjohtajavaltio Ranska esitteli puheenjohtajakautensa ohjelman. Ranskan puheenjohtajakaudella huomio keskittyy suvereniteettiin ja elintarvikeomavaraisuuteen maataloussektorilla. Ranskan avainprioriteetteja ovat neuvostossa käytävät keskustelut ympäristöä ja terveyttä koskevien standardien vastaavuudesta eurooppalaisten ja kolmansista maista Eurooppaan tuotujen tuotteiden välillä, vähähiilinen maatalous ja hiilen sitominen maatalousmaahan sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden edistäminen, mm. kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen.

Ministerit keskustelivat maataloustuotteiden markkinoiden tilanteesta. Keskustelussa esille nousi erityisesti sianlihan vaikea markkinatilanne sekä maatalouden tuotantopanosten korkeat hinnat. Komissio ei ollut kuitenkaan valmis avaamaan markkinatoimia tai myöntämään kriisitukia sianlihasektorille. Jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, olivat hyvin huolissaan maatalouden tuotantokustannusten, kuten energian, lannoitteiden ja rehun hintojen noususta. Ministeri Jari Leppä totesi, että tuottajien on saatava oikeudenmukainen tulotaso markkinoilta, mikä edellyttää epäterveitä kauppatapoja koskevan direktiivin toimeenpanon seuraamista ja tarvittaessa epäkohtiin puuttumista. Lannoitteiden korkeiden hintojen osalta ministeri Jari Leppä pyysi komissiota kartoittamaan kaikki mahdolliset keinot markkinoiden tasapainottamiseksi. 

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli kansainvälisen kaupan tilanteesta. EU:n kauppaylijäämä maataloustuotteissa on Covid-kriisistä huolimatta jatkanut kasvuaan ja uusia kauppasopimuksia ollaan solmimassa mm. Meksikon ja Chilen kanssa. Kaikki ministerit korostivat tarvetta tasapainoisiin kauppasuhteisiin kolmansien maiden kanssa ja EU:n kauppapolitiikan ja maatalouspolitiikan parempaan koherenssiin. Ministerien mukaan Euroopan unioniin tuotavien maataloustuotteiden tulee täyttää vastaavat kestävyysstandardit kuin mitä EU vaatii omilta tuottajiltaan.

Neuvoston muissa asioissa komissio esitteli 15.12.2021 antamansa tiedonannon kestävästä hiilen kiertokulusta. Keskustelussa tiedonanto sai myönteisen vastaanoton, sillä hiilen sidonnan nähtiin hyödyttävän sekä viljelijöitä että ilmastoa. Asiassa on kuitenkin yhä paljon avoimia kysymyksiä toimenpiteistä, hiilen sidonnan laskennasta ja hiilimarkkinoiden luomisesta. Keskustelu jatkuu helmikuun alussa epävirallisessa maatalousneuvoston kokouksessa.

Lisäksi muissa asioissa kuultiin mm. EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistamiseen liittyvän konferenssin tuloksista. 

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047
 

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous