Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n maatalousministerineuvostossa puhutaan maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimista

Maa- ja metsätalousministeriö
12.4.2019 14.53
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat 15. huhtikuuta Luxemburgiin keskustelemaan pääaiheenaan EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistus vuosille 2021–2027. Aiheessa keskitytään ympäristö- ja ilmastotoimiin. Lisäksi ministerit keskustelevat mm. Afrikan maaseudun kehittämistyöstä sekä globaalista metsäkadosta. Suomea edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomi pitää tärkeänä, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vahvistetaan ympäristö- ja ilmastotoimia. Suomi kuitenkin katsoo, että jäsenvaltioille tulisi jättää riittävästi valinnanvapautta ympäristö- ja ilmastotoimien toteuttamiseen. Näin luonnonolosuhteiltaan ja maataloudeltaan erilaiset jäsenvaltiot voivat valita keinoja, jotka parhaiten sopivat täyttämään asetetut tavoitteet. Ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet eivät saa olla ristiriidassa yksinkertaistamisen kanssa eivätkä hankaloittaa järjestelmän toimeenpanoa sekä raportointia.

Neuvostossa keskustellaan myös metsäkadon torjunnasta. Suomi pitää tärkeänä, että huomio ei keskittyisi vain metsäpinta-alan säilyttämiseen, vaan nähtäisiin myös metsittämisen sekä kestävän metsänhoidon mahdollisuudet.  Näin tuetaan metsien hyvää kasvua, terveydentilaa sekä hillitään ilmastonmuutosta.

Suomi pitää metsittämistä ja metsäsektorin vahvistamista tärkeänä myös EU:n ja Afrikan välisen yhteistyön kehittämisessä. Neuvostossa esitellään Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän (TFRA) loppuraportti. Suomi pitää työryhmän tekemiä suosituksia EU:n ja Afrikan yhteistyön kehittämiseksi hyvinä ja toivoo, että aihe näkyy EU:n työssä myös tulevaisuudessa.

Lisäksi ministerit keskustelevat mm. maatalouden markkinatilanteesta. Ministerien lounaalla keskustelun aiheena ovat suurpedot.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Yksikönpäällikkö Ahti Hirvonen, p. 02951 62337

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868