Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n maatalousministerit keskustelevat maaperän hoidosta ja kasvinsuojeluaineista

Maa- ja metsätalousministeriö
2.11.2017 17.31
Tiedote

Suomi katsoo, että maatalousmaan kestävää käyttöä edistetään parhaiten joustavilla paikalliset olosuhteet huomioon ottavilla yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteillä. Kasvinsuojeluaineisiin liittyviä riskejä hallitaan tehokkaimmin viljelijöiden koulutuksella ja osaamisella.

Euroopan Unionin maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee Brysselissä 6.11. järjestettävässä kokouksessaan kestävästä maaperän hoitamisesta osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomen kanta on, että maatalousmaan kestävää käyttöä edistetään parhaiten nimenomaan yhteisen maatalouspolitiikan keinoin, eikä tähän tarkoitukseen ole syytä luoda muuta erillistä lainsäädäntöä. Suomen näkemyksen mukaan yhteisen maatalouspolitiikan on oltava riittävän joustavaa, jotta kukin EU:n jäsenmaa voi valita paikallisiin olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa soveltuvat keinot kestävään maaperän hoitamiseen.

Neuvosto kuulee myös Euroopan komission esittelyn kasvinsuojeluaineiden käytön kansallisista toimintasuunnitelmista, joilla pyritään ehkäisemään torjunta-aineiden käytön riskejä. Suomi katsoo, että tavoite saavutetaan parhaiten tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan avulla. Koulutetulla ja asiansa hyvin osaavalla kasvinsuojeluaineiden käyttäjällä on parhaat valmiudet ratkaista kasvinsuojelun haasteet oikealla ja kestävällä tavalla.

Komissio antaa lisäksi maatalous- ja kalastusneuvostolle tilannekatsauksen kansainvälistä kauppaa koskevista maatalouskysymyksistä. EU:lla on käynnissä useita kauppaneuvotteluja, joilla voi olla vaikutusta sekä elintarvikeviennin kehitykseen että tuontikilpailun kiristymiseen.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
kari.valonen(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous