Hyppää sisältöön
Media

Maatalous- ja kalastusneuvosto 26.-27.5.2021
EU:n maatalousministerit neuvottelevat ratkaisusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2021 16.42
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 26.-27. toukokuuta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtajavaltio Portugalin tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuspaketista maatalous- ja kalastusneuvoston kanssa samanaikaisesti järjestettävissä kolmikantaneuvotteluissa. Kolmikantaneuvottelut pidetään neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Useat neuvottelukysymykset, kuten CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimien ja tukien kohdentamisen kokonaisuudet ovat vielä auki, mutta monesta asiasta on jo päästy alustavaan yhteisymmärrykseen. Suomi katsoo, että kolmikantaneuvotteluissa tulisi pysyä pitkälti lähellä neuvoston yleisnäkemystä. Suomi on valmis tukemaan sellaista kokonaisratkaisua, joka toisaalta parantaa CAP:n vaikuttavuutta ympäristö- ja ilmastonäkökulmista sekä toisaalta takaa maataloustuotannon kannattavuuden ja kannustavuuden ja edistää tavoitetta tukijärjestelmien yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan vähentämisestä.

Lisäksi neuvosto keskustelee kahdesta tutkimuksesta, jotka neuvosto pyysi komissiolta Suomen puheenjohtajakaudella. Ensimmäinen tutkimus koskee unionin vaihtoehtoja ajantasaistaa kasvien lisäysaineiston tuottamista ja kaupan pitämistä koskeva lainsäädäntö. Ministerit keskustelevat tutkimuksen havainnoista sekä komission esittämistä vaihtoehdoista lainsäädännön kehittämiseksi. Toinen tutkimus liittyy uusiin genominmuokkaustekniikoihin (NGT) ja osoittaa muun muassa, että NGT:t voivat edistää kestävämpää elintarvikejärjestelmää osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian tavoitteita. Tutkimuksessa todetaan, että nykyinen muuntogeenisiä organismeja koskeva lainsäädäntö ei sovellu näihin innovatiivisiin teknologioihin. Suomi pitää tutkimuksia tarpeellisena ja kannattaa molempien osalta komission jatkotoimia eli vaikutusarvioiden tekemistä, jotka pohjustavat tulevia lainsäädäntöehdotuksia.

Maatalous- ja kalastusneuvoston on myös tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät EU:n prioriteeteista koskien YK:n ruokajärjestelmähuippukokousta. Suomi pitää päätelmäluonnosta tasapainoisena ehdotuksena ja tukee neuvoston päätelmien hyväksymistä ehdotetussa muodossa. Suomessa on valmistauduttu YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävään valtionpäämiesten kokoukseen myös kansallisella dialogilla. Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana Suomi järjestää Pohjoismaiden dialogin ruokajärjestelmistä ministerien kesäkokouksen yhteydessä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee myös komission toimintasuunnitelmasta luonnonmukaisen tuotannon edistämiseksi EU:ssa. Se keskittyy luomutuotteiden kysynnän lisäämiseen ja kuluttajien luottamuksen lujittamiseen, koko tuotantoketjun kehittämiseen ja luomun ympäristövaikutusten edelleen parantamiseen. Toimintasuunnitelman pohjana ovat Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiat, joiden tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 25 prosenttia EU:n maatalousalasta on luomutuotannossa ja että luonnonmukaista vesiviljelyä lisätään merkittävästi. Suomi on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan ja kannattaa siinä mainittuja toimenpiteitä.

Lisätietoja:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 2951 62047
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868