Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerit neuvottelevat ratkaisusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 12.03
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 28.-29. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtajavaltio Portugalin tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuspaketista kolmikantaneuvotteluissa. Kolmikantaneuvottelut pidetään neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä. Useat neuvottelukysymykset, kuten CAP:n ympäristö- ja ilmastotoimien ja tukien kohdentamisen kokonaisuudet ovat vielä auki, mutta monesta asiasta on jo päästy alustavaan yhteisymmärrykseen.

Suomi katsoo, että kolmikantaneuvotteluissa tulisi pysyä pitkälti lähellä neuvoston yleisnäkemystä. Suomi on valmis tukemaan sellaista kokonaisratkaisua, joka toisaalta parantaa CAP:n vaikuttavuutta ympäristö- ja ilmastonäkökulmista sekä toisaalta takaa maataloustuotannon kannattavuuden ja kannustavuuden ja edistää tavoitetta tukijärjestelmien yksinkertaistamisesta ja hallinnollisen taakan vähentämisestä.

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätös, jolla pyydetään komissiota tutkimaan biologisessa torjunnassa käytettävien makroeliöiden lainsäädännön tilanne EU:ssa ja mahdollisuuksia lainsäädännön harmonisointiin koskien tuontia, tuotantoa, arviointia ja markkinointia koko EU:n alueella, ja tarvittaessa laatimaan ehdotuksen lainsäädännön harmonisoinnista. Harmonisoinnin tarkoituksena on edistää biologisessa torjunnassa käytettävien makroeliöiden saatavuutta ja näiden tuotteiden turvallisuutta. Suomi kannattaa neuvoston päätöksen hyväksymistä.

Lisäksi ministerit kuulevat komission esittelyn tehdystä työstä suojelutavoitteiden asettamiseksi mehiläisille ja keskustelevat aiheesta. Suomi pitää erittäin tärkeänä suojelutavoitteiden asettamista nyt mehiläisille ja jatkossa myös muille pölyttäjille. Tavoite tulee olemaan tärkeä osa kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä edeltävää riskinarviointia. Suomi on osallistunut toimivamman mehiläisohjeen eteen tehtyyn työhön ja pitää hyvänä, että komission työ tällä saralla edistyy.
Lisäksi komissio antaa maatalous- ja kalastusneuvostolle katsauksen maataloustuotteiden markkinatilanteesta. Markkinatilanne EU:ssa on yleisesti vakaa. Suomessa sateet myöhästyttivät kylvöjä ja pakottivat kylvämään joitakin lohkoja uudelleen.

Kalastusasioissa komissio esittelee tiedonantonsa ”Kohti kestävämpää kalastusta EU:ssa, tilannekatsaus ja suuntaviivoja vuodelle 2022”. Suomi kannattaa sitä, että kestävän enimmäistuoton tavoitetta, kalakantoja koskevia monivuotisia suunnitelmia ja tieteellisiä neuvoja noudatetaan vuoden 2022 kalastusmahdollisuuksia koskevien komission ehdotusten antamisessa.

Lisäksi neuvoston on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys kalastuksen valvonta-asetuksesta. Suomi ei voi yhtyä ehdotettuun neuvoston yleisnäkemykseen erityisesti kysymyksessä, joka koskee kalastuspäiväkirjoihin merkittyjen saaliiden tarkkuusvaatimusta ja vaikuttaa saalistiedon luotettavuuteen. Asiaa on kuitenkin käsitelty jo niin pitkään, että Suomi näkee tärkeänä edetä jatkoneuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa.

Lisätietoja:
Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295162047
Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 50 529 8023
Ministerin erityisavustaja Matias Kallio, p. +358 50 471 4505
 

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Jari Leppä Kalat Luonto ja ilmasto Ruoka ja maatalous