Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n maatalousneuvosto keskustelee yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriö
14.7.2017 9.53
Tiedote

Suomen tavoitteita ovat muun muassa kestävän ruoantuotannon ja kalastuksen turvaaminen sekä mikrobilääkeresistenssin torjunta. Elintarvikeviennille haetaan uusia kasvumahdollisuuksia vapaakaupasta.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 17.–18.7.2017. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kokous on ensimmäinen Viron puheenjohtajuuskaudella, joka kestää vuoden loppuun.

Neuvoston kokouksessa keskustellaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta koskevan julkisen kuulemisen tuloksista ja politiikan yksinkertaistamisen edistymisestä. Suomi katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena tulee olla kestävän ruoantuotannon turvaaminen koko EU:n alueella. Tämä edellyttää tuotannon kannattavuudesta ja tuottajien tulotasosta huolehtimista. Lisäksi Suomen tavoitteena on, että EU:n maatalouspolitiikan toimeenpanoa yksinkertaistetaan tulevalla kaudella huomattavasti. Suomi on ollut asiassa aloitteellinen yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden kanssa tuoden keskusteluun käytännön parannusehdotuksia EU-säädösten sujuvoittamiseksi.

Kokouksen asialistalla on myös mikrobilääkeresistenssin torjumisen uusi toimintasuunnitelma. Komission valmisteleman suunnitelman tavoite on vähentää mikrobilääkkeiden käyttöä ja siten säilyttää tehokkaat keinot ihmisten ja eläinten infektioiden hoidossa. Tätä on pidetty Suomessa tärkeänä jo pitkään, ja Suomen käytännöt mikrobilääkkeiden käytössä kotieläintuotannossa ovat kansainvälisesti huippuluokkaa.

Luomuasetuksen osalta neuvoston on tarkoitus vahvistaa neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin saavuttama poliittinen yhteisymmärrys. Suomi ei ole tyytyväinen lopputulokseen: uudistuksen tavoitteet eivät toteutuneet, eikä hallinnollista taakkaa saatu kevennettyä.

Ministerit keskustelevat myös unionin yhteisen kalastuspolitiikan tilanteesta ja vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksia koskevasta kuulemisesta. Tiedonannossa tarkastellaan kalakantojen tilan kehitystä, EU:n kalastuslaivaston tilaa ja kannattavuutta, purkamisvelvoitteen vaiheittaista käyttöönottoa sekä hallinnoinnin hajauttamisen eli alueellistaminen edistymistä. Suomi kannattaa komission ehdotusta kestävän enimmäistuoton noudattamisesta vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista päätettäessä.

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa ovat lisäksi esillä muun muassa kansainvälisen kaupan maatalouskysymykset. Niistä Suomen kannalta merkittävin on EU:n ja Japanin välinen poliittinen yhteisymmärrys tulevasta vapaakauppasopimuksesta, jonka odotetaan parantavan mahdollisuuksia kasvattaa niin sahatavaran kuin elintarvikkeidenkin vientiä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
sähköpostiosoite: [email protected]

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Jari Leppä Kalat Maaseutu Ruoka ja maatalous