Hyppää sisältöön
Media

EU:n ministerineuvostossa puhutaan Itämeren kalastuksesta ja maatalouden markkinatilanteesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2017 13.55
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat 9.10. Luxemburgiin keskustelemaan ensi vuoden kalastusmahdollisuuksista Itämerellä sekä maatalouden markkinatilanteesta ja roolista YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa. Suomea ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerineuvosto päättää Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2018 komission ehdotuksen perusteella. Suomi kannattaa Itämeren kalakantojen hyödyntämistä kestävän enimmäistuoton mukaisesti. EU haluaa saavuttaa kestävän enimmäistuoton tasot kaikkien kalakantojen osalta asteittain mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuonna 2020.

Komissio tiedottaa maatalouden markkinatilanteesta ja jäsenmaat keskustelevat näkymistä. Ministeri Leppä tuo esille, että Suomessa erityisesti peltokasvien korjuu on tavanomaista aikataulua jäljessä ja huono sää heikentää satonäkymiä. Vastaavia ongelmia on myös Baltian maissa. Maidon ja sianlihan hinnat eivät ole kehittyneet Suomessa yhtä positiivisesti kuin muualla Euroopassa.

Neuvosto keskustelee myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda2030-toimintaohjelman vaikutuksista maatalouspolitiikkaan. Suomen mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, kuten elinkelpoinen ruuantuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet sekä tasapainoinen aluekehitys, edistävät merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Suomi katsoo, että EU-tason yhteistyötä voitaisiin lisätä muun muassa maatalouden riskienhallinnassa, hiiltä sitovissa tuotanto- ja toimintatavoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä ruokahävikin vähentämisessä. EU-tasolla tapahtuvan Agenda2030-toimeenpanotyön tulisi Suomen näkemyksen mukaan tukea jäsenmaiden Agenda2030-toimeenpanotyötä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Jari Leppä