Hyppää sisältöön
Media

EU:n ministerineuvostossa puhutaan maatalouspolitiikan uudistuksesta ja kasvinterveydestä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2018 12.57
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat 19.11. Brysseliin keskustelemaan pääaiheenaan maatalouspolitiikan uudistus vuosille 2021–2027 erityisesti toimeenpanon ja valvonnan sekä markkinatoimenpiteiden näkökulmasta. Suomea ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

CAP:n uuden toimeenpanomallin rakentaminen tähtää aitoon yksinkertaistamiseen ja lisääntyvään subsidiariteettiin. Suomi näkee tehostuksena sen, että keskitytään tulosten seurantaan, eikä huomattavan syvälle yksityiskohtiin ulottuvien säännösten noudattamisen pikkutarkkaan tarkastamiseen.

Suomi näkee, että markkinajärjestelyasetuksen kokonaisvaltaista uudistusta ei tarvita, mutta markkinoiden analyyttisempi seuranta ja markkinajärjestelyn välineiden joustava käyttö on tärkeää.

Neuvosto keskustelee myös kasvinsuojelualan tämänhetkisistä haasteista. Kasvinsuojeluaineiden tehoaineista on viime aikoina tehty monta kielteistä päätöstä ja arvio on, että lisää kielteisiä päätöksiä on tulossa.  Suomi on erittäin huolestunut tästä kehityksestä ja sen vaikutuksista maatalouteen ja viljelijöihin. Suomi on tehnyt paljon työtä tietoisuuden lisäämiseksi kasvinterveydestä ja tuhoojista aiheutuvista uhkista ehdottamalla tulevan kansainvälisen kasvinterveysvuoden 2020 järjestämisestä.

Lisäksi neuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen eräistä syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksista vuosille 2019 ja 2020. Komission ehdotus perustuu mm. yhteisen kalastuspolitiikan periaatteisiin ja tieteelliseen neuvonantoon kalakantojen tilasta. Ehdotus ei koske Suomen kalastusintressiä.

Neuvosto keskustelee myös Afrikan maaseudun kehityksestä ja siitä, miten EU voi edesauttaa Afrikan maaseutualueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Suomi tuo muun muassa esille metsittämisen tärkeyttä.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 269
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458