Hyppää sisältöön
Media

EU:n suorien tukien lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2019

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2020 13.44
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään EU:n kokonaan rahoittamien suorien viljelijätukien vuoden 2019 lopulliset tasot. Suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki sekä tuotantosidonnaiset palkkiot nautaeläimille, lampaille ja vuohille ja peltokasvipalkkio tietyille erikoiskasveille. Ruokavirasto aloittaa tukien maksun 11. päivänä kesäkuuta. EU:n suoria tukia vuodelta 2019 maksetaan yhteensä noin 520 miljoonaa euroa, josta iso osa on maksettu viime joulukuussa.

Nyt kesäkuussa maksetaan loppuerä eli noin viiden prosentin osuus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän EU-tuesta sekä peltokasvipalkkiosta. Perustuki maksetaan vahvistetun tukioikeuden suuruuden perusteella. Tukioikeuden suuruus eteläisellä AB-tukialueella on nyt 124,39 euroa hehtaaria kohti ja pohjoisella C-tukialueella 108,14 euroa. Viherryttämistuen tukitaso on AB-alueella 75,13 euroa ja C-tukialueella 65,37 euroa hehtaarilta. Nuoren viljelijän EU-tuen tukitasoa ei muutettu. Se on koko maassa 54,30 euroa hehtaarilta.

Tuotantosidonnaiset palkkiot

Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan suorien tukien määrästä maksaa yhteensä 102,7 miljoonaa euroa, josta naudanlihantuotannolle 54,2 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa. Nautaeläinpalkkioista on joulukuussa 2019 maksettu noin 70 % ja peltokasvipalkkiosta noin 95 %. Lammas- ja vuohipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Palkkioiden tasot on laskettu jakamalla kunkin toimenpiteen enimmäiseuromäärä lopullisella palkkiokelpoisella pinta-alalla tai tukivuoden keskimääräisellä eläinmäärällä. Nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan siten, että eläinten hallinnassa olon aikana kertyneet palkkiokelpoiset päivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 365:lla.

Ennen maksua kaikkiin EU:n suoriin tukiin tehdään ns. rahoituskurileikkaus. Leikattu osuus ohjataan kriisirahastoon, josta rahoitetaan EU:n yhteisiin maatalouspoliittisiin kriiseihin varautumista. Leikkausprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2019 leikkausprosentti on 1,441101. Vähennys tehdään EU:n rahoittamien suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävään osaan. Rahoituskurin vuoksi leikattu tuen määrä palautetaan viljelijöille seuraavana vuonna, jos kriisirahaston varoja ei käytetä. Lisäksi ennen maksua tehdään suorien tukien enimmäismäärän ylittymiseen liittyvä ns. lineaarinen eli suoraviivainen leikkaus.

Alla taulukossa ovat nähtävissä kunkin tuotantosidonnaisen palkkion enimmäismäärä ja lopullinen vuoden 2019 yksikkötaso.

EU:n tuotantosidonnainen tuki 2019
 

Enimmäismäärä milj. euroa 

Euroa/eläin tai hehtaari
Lypsylehmät, muu tukialue AB 30,50 598,00
Lypsylehmät, Manner-Ahvenanmaa 1,14 708,20
Lypsylehmät, tukialueen AB ulkosaaristo 0,36 1 088,50
Emolehmät ja emolehmähiehot, Manner-Ahvenanmaa ja muu tukialue AB 8,40 373,20
Emolehmät ja emolehmähiehot, tukialueen AB ulkosaaristo 0,85 578,00
Emolehmät ja emolehmähiehot, tukialue C 8,85 170,60
Sonnit ja härät, muu tukialue AB 13,70 506,00
Sonnit ja härät, Manner-Ahvenanmaa 0,60 520,00
Sonnit ja härät, tukialueen AB ulkosaaristo 0,50 1 239,00
Sonnit ja härät, tukialue C 20,28 165,80
Teurashiehot 1,00 176,50
Saaristohiehot 0,15 620,00
Uuhet, muu tukialue AB 1,00 52,20
Uuhet, Manner-Ahvenanmaa 0,30 106,50
Uuhet, tukialueen AB ulkosaaristo 0,20 133,50
Kutut 0,20 95,50
Teuraskaritsat ja kilit 1,10 28,80
Valkuaiskasvit  6,30 89,20
Ruis 1,50 39,10
Sokerijuurikas 1,00 94,60
Tärkkelysperuna 3,70 548,00
Avomaanvihannekset 1,20 132,60
Yhteensä 102,83  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 162138    

Erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 162304

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162248

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi