Hyppää sisältöön
Media

EU:n suorien tukien vuoden 2015 tukitasoja tarkistettu – maksut aloitetaan joulukuussa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2015 14.03
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään vuodelta 2015 maksettavien EU:n kokonaan rahoittamien viljelijätukien ensimmäisen erän tukitasot.

EU:n suoria tukia vuodelta 2015 maksetaan yhteensä noin 523 miljoonaa euroa. Perustukea maksetaan yhteensä noin 252 miljoonaa, viherryttämistukea noin 157 miljoonaa ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 10 miljoonaa euroa. Tuotantosidonnaisen tuen enimmäismäärä on noin 104 miljoonaa euroa, josta nautaeläinpalkkioihin käytetään 88 miljoonaa euroa. Ensimmäiset, joulukuussa maksettavat erät ovat suuruudeltaan 67–90 prosenttia edellä mainituista tukien kokonaismääristä. Tukien toinen erä maksetaan ensi vuonna viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Perustuen tukitaso koostuu tukioikeuden arvosta ja mahdollisista tilakohtaisista lisäosista. Etelä-Suomen AB-tukialueella ja muun Suomen kattavalla C-tukialueella tukioikeuden arvoa nostettiin 0,1 euroa keväällä arvioidusta. Tukioikeuden arvo AB-tukialueella on nyt 117,7 euroa ja C-tukialueella 101,8 euroa tukikelpoista hehtaaria kohti. Luvut muodostavat perustuen tasatukiosan.

Tasatukiosan lisäksi monilla tiloilla maksetaan tilakohtaisia lisäosia, jotka ovat määräytyneet historiallisen tuotannon perusteella. Lisäosat ovat alenevia, ja ne poistuvat kokonaan käytöstä lähivuosina. Ensi vuonna ei makseta enää tärkkelysperuna-, sonni- ja härkä- tai maitolisäosia.

Viherryttämistuen tukitaso on kutakuinkin keväällä arvioidun suuruinen. AB-tukialueella se on 74,5 euroa hehtaarilta ja C-tukialueella 65,3 euroa hehtaarilta.

Nuoren viljelijän EU-tuen tukitaso nousi arvioidusta 50 eurosta 50,4 euroon hehtaarilta. Nuoren viljelijän tukeen käytetään hakemusten suuresta määrästä johtuen EU-säädösten enimmäismäärä eli kaksi prosenttia suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Aiemmin arvioitu tuen osuus oli yksi prosentti.

Tuotantosidonnaista tukea maksetaan joulukuussa nautaeläimistä alla olevan taulukon mukaisesti (euroa/eläin).

 

AB-tukialueen ulkosaaristo

muu AB-tukialue

Manner-Ahvenanmaa

C-tukialue

Lypsylehmä

870

530

650

-

Emolehmä ja emolehmähieho

575

420

420

175

Sonni ja härkä

1 050

510

590

175

Saaristohieho

590

-

-

-

Teurashieho-, vuohi- ja lammaspalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan toisessa maksuerässä. Samassa yhteydessä tarkennetaan myös taulukossa esitettyjä eläinkohtaisia tukitasoja, kun koko vuoden palkkiokelpoiset eläinmäärät ovat tiedossa. Tuotantosidonnaisen peltokasvipalkkion hehtaarituen tukitaso vahvistetaan tammi–helmikuun vaihteessa.

Maaseutuvirasto maksaa ensimmäiset erät tuotantosidonnaisista eläinpalkkioista, perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta tämän vuoden puolella lähes kaikille ehdot täyttäville hakijoille. Nuoren viljelijän tukea ei voida teknisistä syistä vielä maksaa valvontaan valituille tiloille.

Toinen tukierä maksetaan ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tukitasot saattavat silloin vielä hieman muuttua johtuen mm. keväällä toteutettavasta ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä sekä valvontojen loppuun suorittamisesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304 (eläinpalkkiot)
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207 (viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki)
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoa tukiehdoista Maaseutuvirastosta:
www.mavi.fi

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös